کپشن های مربوط به اجازه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اجازه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐚𝐥𝐦 𝐁𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐭
𝐀𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲 𝐲𝐨𝐮

• آرام باش و قوی هرگز اجازه نده
• کسی تو را نابود کند

「♡」

Elle portait la couronne de mon cœur et je la laissais diriger ma vie

اون تاجِ قلب منو روی سرش گذاشته و من بهش اجازه میدم به زندگی من حکومت کنه

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝑵𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒕 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒘𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒕𝒘𝒊𝒄𝒆!

هرگز اجازه ندین، کسی وقتتون رو دوبار تلف کنه.

‌‌‌‌‌‌.࿐


𝐈 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐥𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐠𝐞𝐭 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡
[• 𝐭𝐨 𝐡𝐮𝐫𝐭 𝐦𝐞!•]

اجازه نمیدم کسی اونقدر
بهم نزدیک بشه،که بتونه بهم آسیب بزنه!

𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐨 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐢𝐦𝐞

هرگز اجازه نده احساساتت خیلی عمیق
بشن آدما میتونن همیشه تغییر کنن

𖤐⃟.•• 𝑫𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒍𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒚𝒐𝒖, 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒚, 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕

هرگز اجازه نده سه چیز ڪنترلت ڪنه
پول ، آدم ها و گذشته . .

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝗧𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗴𝗶𝗳𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗰𝗮𝗻 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗹𝗲𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳 𝗯𝗲 𝗵𝗮𝗽𝗽𝘆

بهترین هدیه ای که میتونی به خودت بدی اینه که همیشه به خودت اجازه بدی شاد باشی.️.

Live Life Happy: Life is too short; enjoy your days, laugh at every chance, cry only if you must, and never let others bring you down.

شاد زندگی کنید: زندگی خیلی کوتاه است. از روزهایت لذت ببر، به هر فرصتی بخند، فقط در صورت لزوم گریه کن، و هرگز اجازه نده دیگران تو را پایین بیاورند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Other people’s opinions don’t define your reality unless you let them.

نظرات دیگران واقعیت شما را تعریف نمی کند مگر اینکه شما اجازه دهید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

رفیق... چه خوب است
میان این همه جماعتِ بی معرفت و بی انصاف تو هستی...
چه خوب است
که چه زمان خوشی ام و چه زمانی هایی که غصه دلم را میگیرد کنارم میمانی...
چه خوب است
که مرا درک میکنی و همیشه هوای مرا داری...
رفیق...
همه رفتند تو نرو...
اجازه نده کلکسیون از دست دادن هایم
با از دست دادن تو تکمیل شود...
رفیق...
بمان برایم تا زمانی ک
جفتمان موهای سرمان سفید شود
و روزگاری بنشینیم و از
خاطرات جوانی مان تعریف کنیم....
دوستت دارم رفیق همیشگی من
.
امیرعلی اسدی .