پست های مربوط به متوقف

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی متوقف

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Once you realize how powerful your thoughts are, you would stop negative thoughts to overpower you. Only you have the power to do it.

زمانی که متوجه شدید افکارتان چقدر قدرتمند هستند، افکار منفی را متوقف خواهید کرد تا نتوانند بر شما غلبه کنند.
فقط شما قدرت انجام آن را دارید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Nothing stops the man who desires to achieve. Every obstacle is simply a course to develop his achievement muscle.

هیچ چیز کسی که می خوای به دست بیاری رو متوقف نمی کنه. هر مانعی به سادگی میتونه راهی برای رشد عضله های موفقیتش باشه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

بزرگ شدن ترسناکه، می تونم متوقف بشم؟

. .

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

مهم نیست چقدر آهسته پیش میری تا زمانی که متوقف نشوی مشکلی نداره.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Never stop learning. Never stop growing.

هرگز یادگیریت رو متوقف نکن.
هرگز رشدت رو متوقف نکن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

You're not the same person you were a year ago, a month ago, or a week ago. You're constantly changing; experiences don't stop. That's life.

تو همون فردی نیستی که یک سال پیش، یک ماه پیش یا یک هفته پیش بودی.
شما مدام در حال تغییر هستی.
تجربیات متوقف نمیشن.
زندگی همینه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

You're not the same person you were a year ago, a month ago, or a week ago. You're constantly changing; experiences don't stop. That's life.

تو همون فردی نیستی که یک سال پیش، یک ماه پیش یا یک هفته پیش بودی.
شما مدام در حال تغییر هستی.
تجربیات متوقف نمیشن.
زندگی همینه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

“It doesn’t matter how slow you go as long as you don’t stop.” - Confucius

"مهم نیست چقدر آهسته پیش میری تا زمانی که متوقف نشی ."

‌‌‌‌‌‌.࿐

من با روحم دوستت دارم .
و روح نه هیچوقت متوقف میشه نه فراموش میکنه...

و تو هم روزی پیر می‌شوی
امّا من
پیرتر از این نخواهم شد
در لحظه‌ای از عمرم
متوقف شدم
منتظرم بیایی


#شمس_لنگرودی