پست های مربوط به رویاهات

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی رویاهات

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Never let small minds convince you that your dreams are too big.

هرگز اجازه نده ذهن های کوچیک تو رو قانع کنن که رویاهات خیلی بزرگن.

.࿐

ᴅᴏɴ'ᴛ ғᴏʀɢᴇᴛ
ᴛᴏ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍ

یادتون نره
به رویاهاتون ایمان داشته باشید.

.
امروز تلاش کـن و
رویاهات و دنبال کـن.️.

#انرژی.

Most of people who has no dreams
will try to talk you out of your dreams.

بیشتر آدمهایی که تو زندگی هیچ رویایی ندارن، سعی میکنن تو رو هم از رسیدن به
رویاهات منصرف کنن.

.࿐

Dᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs

اجازه نده هیچ کس پاشو رو رویاهات بذاره.️.

ᖴOᒪᒪOᗯ YOᑌᖇ ᗪᖇEᗩᗰS.
TᕼEY KᑎOᗯ TᕼE ᗯᗩY

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیرو میدونـن ..

Count your dreams...
Then fight for achieving them.

رویاهاتو بشمار...
بعد برای به دست آوردنشون بجنگ.

.࿐

Never allow waiting to become a habit. Live your dreams and take risks.
Life is happening now.

هرگز اجازه نده که انتظار برات به یک عادت تبدیل بشه.
رویاهات رو زندگی کن و ریسک پذیر باش.
زندگی درست همین الان اتفاق میوفته...

.࿐

وقتی ‏رویاهاتو که ازت میگیرن
دیگه نه بیداری دوست داشتنیه
نه خواب لذت بخش



. .

ɪᴛ ɪs ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ ᴛʜᴀᴛ ғᴏʟʟᴏᴡs ᴅʀᴇᴀᴍs, ʙᴜᴛ ɪᴛ ɪs ʏᴏᴜʀ ᴍɪɴᴅ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʏᴏᴜ ʀᴇᴀᴄʜ ᴛʜᴇᴍ

قلبت رویاهاتو دنبال میکنه عقلت کاری میکنه تا به اونها برسی.