کپشن های مربوط به باور

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی باور

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Beyond the walls of belief there is a whole different world

پشت دیوار های باور
دنیایی کاملاً متفاوت وجود دارد

‌‌‌‌‌‌.࿐

ما بی ایمان نبودیم،
منتها می‌خواستیم به
باورهای خودمان و نه باورهایی که
برای ما مقرر شده بود،
ایمان داشته باشیم...

- جولین بارنز

"Never stop believing in yourself. When others doubt you, you do not." - Catherine Pulsifer

"هرگز از باور به خود دست نکشید.
وقتی دیگران به شما شک دارند،
شما این کار را در حق خود نکنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

آرزو نکن که کارها آسونتر شه؛
باور کن که خودت توانمند تر میشی.
یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند میشه نه اینکه هیزمش زیاد شه؛
تبر ما انسانها باورهامونه ، نه آرزوهامون...

چقدر این متن درسته:

«چه رسم جالبی است
محبتت را میگذارند پای احتیاجت؛
صداقتت را میگذارند پای سادگیت؛
سکوتت را میگذارند پای نفهمیت؛
نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت؛
و وفاداریت را پای بی کسیت؛
و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکسی و محتاج!
پس محبتت، صداقتت، سکوتت، نگرانیت و وفاداریت را برای همه خرج نکن!»


. .

سطح‌ِ بالاترین چیز رو، نگاهی والا به‌زندگیت رو خلق کن، که به آنچه که باور داری، تبدیل شی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝓷𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓪 𝓵𝓲𝓮,
𝓮𝓿𝓮𝓷 𝓲𝓯 𝓲𝓽 𝓲𝓼 𝓯𝓻𝓸𝓶 𝓽𝓱𝓮 𝓽𝓸𝓷𝓰𝓾𝓮 𝓸𝓯 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓵𝓸𝓿𝓮 ...

هیچوقت حرف دروغ رو باور نکن،
حتی اگه از زبون کسی که دوستش داری باشه...

.࿐

𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒔𝒐 𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕𝒍𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒇 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒂𝒌𝒔 𝒃𝒂𝒅𝒍𝒚 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖, 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒎.

چنان صادقانه زندگی کن که اگه کسی ازت بد بگه، کسی باور نکنه!
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌.࿐

𝑆𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝒉𝑎𝑣𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒
𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑛𝑒𝑙𝑖𝑒𝑟

بعضی وقتا هیچکسو نداشته باشی بهتره
باور کن بعضی آدما تنهاترت میکنن

𝑶𝒏𝒆 𝒅𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒘𝒂𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒃𝒆. 𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒔𝒕𝒐𝒑 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒊𝒏𝒈

یه روز اونجایی قرار می‌گیری که همیشه آرزو داشتی باشی هیچ‌وقت دست از باور داشتن برندار..

「♡」