پست های مربوط به تلاش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تلاش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Remember: Always be proud of yourself for how far you've come and never stop pushing to be the best you can be

به یاد داشته باشید: همیشه به خاطر پیشرفت هایتان به خود افتخار کنید و هرگز از تلاش برای بهترین بودن دست نکشید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Just don’t give up trying what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don’t think you can go wrong.

فقط از تلاش برای کاری که واقعاً می خوای انجام بدی دست نکش.
جایی که عشق و الهام وجود داره،
فکر نکنم اشتباه کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına en çok inananlardır

کسانی که تلاش میکنند سد راهت شوند، بیشتر از هر کسی به موفقیت تو ایمان دارند

‌‌‌‌‌‌.࿐

Nothing is gonna be alright until or unless you don’t put in your efforts .

هیچی قرار نیست درست بشه تا زمانی که تو تلاش کنی براش .


. .

Courage doesn’t always roar. Sometimes it’s the quiet voice at the end of the day whispering, ‘I will try again tomorrow.

شجاعت همیشه غرش نمی کند.
گاهی اوقات صدای آرامیست که در پایان روز در گوشت زمزمه می کند: "فردا دوباره تلاش خواهم کرد."

‌‌‌‌‌‌.࿐

امیدوار باش♡
و در سایه ی امیدواری تلاش کن.
بگذار تاریکی
تو را به خاطر بسپارد
چنان تکه ای نور...


. .

من کم میخوابم بیشتر تلاش میکنم..،
چون مطمئنم چند سال دیگه به اینکارم افتخار میکنم:)

‌‌‌‌‌‌.࿐

I Know I deserve the best and I won't stop struggling until then

میدونم لایق بهترینم و تا وقتی بهش نرسم دست از تلاش برنمیدارم

‌‌‌‌‌‌.࿐

I Know I deserve the best and I won't stop struggling until then
لایق بهترینم و تا وقتی بهش نرسم دست از تلاش برنمیدارم

If you want it badly enough, you will
work for it until it is enough!

اگر به اندازه کافی بخوایش،
براش تلاش میکنی تا زمانی که دیگه کافی باشه...


. .