کپشن های مربوط به اقیانوس

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی اقیانوس

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اورثینک اینجوریه که من به یه نخ فکر می‌کنم،
تبدیلش می‌کنم به یه طناب کلفت،
وصلش می‌کنم به یه لنگر،
پرتش می‌کنم داخل اقیانوس،
و بله!
غرق می‌شم
به‌ همین‌ راحتی...


من اینجوریم که به یک نخ فکر میکنم، تبدیلش میکنم به طناب کلفت، وصلش میکنم به یک لنگر، پرتش میکنم داخل اقیانوس، و بله غرق میشم.

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐧 𝐨𝐜𝐞𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭

عشق اقیانوسیه که باعث می‌شه از عمق قلب خودت باخبر بشی .️

یچیزی میگمو میرم :
«هرگز برای داشتن کسی سماجت نکن
پرنده ای که سهم تو نباشد برایش قفس هم بسازی می رود.
پس برای آدمایی که حاضر نیستن برای تو از یه گودال بپرن، از یه اقیانوس عبور نکن!»

من اینجوری‌ام که به یه نخ فکر میکنم،
تبدیلش میکنم به طناب،
وصلش میکنم به یه لنگر،
پرتش میکنم داخل اقیانوس،
و بله! غرق میشم ..


من بی نهایت به اقیانوس شباهت دارم هنوز
به طور کامل کشف نشدم، گاهی آروم و گاهی
طوفانی، گاهی پراز سکوتم و گاهی پراز حرف..


دارم سعی میکنم که دیگه دوست نداشته باشم. شدنیه فقط طول میکشه تا اقیانوس خالی بشه

در اقیانوس چه چیزی کم بود!
که به کرم قلاب دلبسته ای ماهی؟

حکایت خیلیاست!

هیچ‌کس به‌اندازه کسی‌که فراموشی را نپذیرد،
تنها نیست.


#مانس_اشپربر
- قطره اشکی در اقیانوس -


𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒏 𝑩𝒖𝒕 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒍𝒆 𝒕𝒐 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝑻𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒂 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝑫𝒆𝒆𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒄𝒆𝒂𝒏 𝒊𝒕𝒔𝒆𝒍𝒇

اگه به صورت بیرحمانه‌ای شکسته شدی ولی بازم شجاعت اینو داری که با بقیه ملایم و ظریف باشی پس تو لایق عشقی هستی که از اقیانوس هم عمیق تر باشه..

「♡」