کپشن های مربوط به باشد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی باشد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

"Be someone who makes someone else look forward to tomorrow."

"کسی باش که باعث شود، کس دیگری منتظر فردایش باشد."

‌‌‌‌‌‌.࿐

شاید همین دردی که امروز تحمل می کنی،

راه نجات تو باشد....


. .

Stop worrying about what can go wrong, and get excited about what can go right.

از نگرانی در مورد آنچه که ممکن است اشتباه باشد دست بردارید و در مورد آنچه می تواند درست پیش برود هیجان زده شوید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اصلا حواسم به حرف هایش نبود
نه اینکه دوستش نداشته باشم !
فقط حوصله ی حرف زدن نداشتم ...
یادمان باشد همه ی آدم ها حق دارند یک وقت هایی خسته باشند ،
حق دارند گاهی حوصله نداشته باشند ،
و حق دارند بخواهند یک زمان هایی سکوت کنند و تویِ لاکِ خودشان باشند ...
آدم هایِ بی حوصله ، همان آدم هایِ سابق اند ،
فقط کمی خسته اند ،
قدری به حالِ خودشان که باشند ؛
خوب می شوند ...

• نرگس صرافیان طوفان


« رُبما یُساق إلیک قدرٌ منَ اللّٰه خیرٌ من کل أحلامک»
شاید تقدیری از سوی خدا به سمت تو رانده شود که از همه ی آرزوهایت
بهتر باشد.️.

「♡」


«رُبما یُساق إلیک قدرٌ منَ اللّٰه خیرٌ من کل أحلامک»
شاید معجزه ی از سوی خدا به سمت تو فرستاده شود که از همه ی آرزوهایت بهتر باشد

「♡」

بعضی وقتها باید آرام گرفت!
باید خود را به بیخیالی زد!
باید دل از قهوه کَند!
باید به عظمت چای روی آورد!
باید آرام گرفت!
باید دل از روانویس های دل سیاه کَند و بازهم به جوهر آبی بیک ایمان آورد!
باید چای داغ باشد و کاغذی نرم و خودکاری بی آلایش!
باید از همه دلبستگی ها دل کَند!
باید باز هم به او روی آورد!

• فائزه اشرفی

. .

این روزها هوا پر شده از آرزوهای خوب که برایت به بادها سپرده ام؛کاش پنجره ات باز باشد ..


. .

✿ کپشن خاص ✿
.🏻
هیچ میدانی
گاهی موجودی به زندگی ات پای میگذارد
به نامِ دوست
فرقی نمیکند قِدمت اش چقدر باشد
اشنایی اش چگونه بوده
از چه دین و مذهب و آیینی باشد.
وقتی دلت با دلش راه می آید.
همیشه یاد و عکس هایش
و خاطره هایِ بی تکرارش...
دیوارِ زندگی ات را قشنگتر از هر دوره ی دیگه یِ روزگارت میکند.

#فرگل_مشتاقی

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞

وقتی‌ تلاش نگرش‌ و‌ آرزو وجود‌ داشته‌ باشد هیچ‌ چیز‌ غیرممکن‌ نیست.️.

「♡」

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

باعث, دیگری, منتظر, فردایش, باشد, شاید, همین, دردی, امروز, تحمل, نجات, نگرانی, مورد, آنچه, ممکن, اشتباه, بردارید, تواند, درست, برود, هیجان, شوید, اصلا, حواسم, هایش, نبود, اینکه, دوستش, نداشته, باشم, حوصله, نداشتم, یادمان, دارند, هایی, خسته, باشند, گاهی, بخواهند, زمان, سکوت, کنند, تویِ, لاکِ, خودشان, هایِ, همان, سابق, قدری, حالِ, شوند, نرگس, صرافیان, طوفان, رُبما, یُساق, إلیک, قدرٌ, اللّٰه, خیرٌ, أحلامک, تقدیری, رانده, آرزوهایت, بهتر, معجزه, فرستاده, بعضی, وقتها, باید, آرام, گرفت, بیخیالی, قهوه, کَند, عظمت, آورد, روانویس, سیاه, بازهم, جوهر, ایمان, کاغذی, خودکاری, آلایش, دلبستگی, فائزه, اشرفی, روزها, برایت, بادها, سپرده, ام؛کاش, پنجره, کپشن, میدانی, موجودی, زندگی, میگذارد, نامِ, فرقی, نمیکند, قِدمت, چقدر, اشنایی, چگونه, بوده, مذهب, آیینی, وقتی, همیشه, خاطره, تکرارش, دیوارِ, قشنگتر, دوره, دیگه, روزگارت, تلاش, نگرش, غیرممکن, نیست,