پست های مربوط به میخواهی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میخواهی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

در یک رابطه ما فقط سه چیز میخواهیم

- چشمانی که گریه نکنند
- لبهایی که دروغ نگویند
و
- عشقی که شعله هایش هرگز خاموش نشود

#Story

چگونه میخواهی شرح دهم آنچه را که هیچ شرحی ندارد ؟

..

خوب من ، هنر در فاصله هاست ...
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .
تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ....
خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .
زندگی ست دیگر...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ....


Rappelez-vous que parfois, ne pas obtenir ce que vous voulez ،c'est un coup de chance merveilleux

فراموش نکنید گاهی بدست نیاوردن چیزی که میخواهید یک شانس فوق العاده هست

‌‌‌‌‌‌.࿐

there's a scream
inside that we all try to hide ...

فریاد هایی درون ماست،
که میخواهیم همیشه پنهان باشند :)

.࿐

برای دقایقی چشمانت را ببند و تصور کن پیر شده ای،
و تنها میخواهی بازگردی و فارغ از آلام و آرزوها زندگی کنی.
بعد از چشم گشودن شاهد معجزه خواهی بود.
زندگی سفری است از خود به خود.

#بودا

تحقیر را باور نکن

بر روی بوم زندگی
هر چه که میخواهی بکش

زیبا و زشتش پای توست
تقدیر را باور نکن.

تصویر اگر زیبا نبود
نقاش خوبی نیستی

از نو دوباره رسم کن
تصویر را باور نکن

خالق تو را شاد افرید
آزاد آزاد آفرید

پرواز کن تا آرزو
"زنجیر را باور نکن"

تمام آنچه که نیاز داری
خواسته شدن توسط کسی است که میخواهی اش تمام دنیا هم که بروند ...
تمام دنیا هم که نباشند، تمام دنیا هم که مرا نخواهند مهم نیست ...
همین که تو مرا بخواهی، همین برای یک عمر خوشبختی کافیست ..•

‌. .

اگر میخواهید بروید
خب بروید، ولی
هرگز بازنگردید!
«لااقل به رفتن وفادار باشید»
تا ما هم به فراموش شدنتان عادت کنیم..

#محمود_درویش

دلم غرق شده از دوست داشتنت
دلم هوایی شده برای بودنت
چه خوب است که دارمت
و چه خوبتر که بودنم
را میخواهی و برای این بودن
از جانت مایه میگذاری
من عاشق این همه خواستنت شدم..️•


‌. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

رابطه, میخواهیم, چشمانی, گریه, نکنند, لبهایی, دروغ, نگویند, عشقی, شعله, هایش, هرگز, خاموش, نشود, چگونه, آنچه, شرحی, ندارد, فاصله, هاست, زیاد, نزدیک, سوزیم, زنیم, نباید, آنکسی, باشی, میخواهم, باشم, بسازی, کمبودهایت, هستند, آرزوهایت, بهترین, خودم, برای, خودت, بشوی, هنرٍِِ, پیوند, تفاوت, معجزه, نادیده, گرفتن, زندگی, دیگر, همیشه, رنگهایش, نیست, سازهایش, سازش, رقصید, ناکوک, ناکوکش, اصلا, فراموش, حواست, باشد, روزهایی, برنمی, گردد, فرصت, آیند, روند, همیشگی, نیستند, نکنید, گاهی, بدست, نیاوردن, چیزی, میخواهید, شانس, العاده, فریاد, درون, ماست, پنهان, باشند, دقایقی, چشمانت, ببند, تصور, تنها, بازگردی, فارغ, آلام, گشودن, شاهد, سفری, بودا, تحقیر, باور, زیبا, زشتش, توست, تقدیر, تصویر, نبود, نقاش, خوبی, نیستی, دوباره, خالق, افرید, آزاد, آفرید, پرواز, زنجیر, تمام, نیاز, داری, خواسته, توسط, دنیا, بروند, نباشند, نخواهند, همین, بخواهی, خوشبختی, کافیست, بروید, بازنگردید, لااقل, وفادار, باشید, شدنتان, عادت, کنیم, دوست, داشتنت, هوایی, بودنت, دارمت, خوبتر, بودنم, جانت, مایه, میگذاری, عاشق, خواستنت,