کپشن های مربوط به شادی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شادی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)


روزتون رنگی رنگی ...
پر از شادی و حس های قشنگ..

「♡」

Don’t regret a day in your life. Good days give happiness and bad days give experience.

حتی از یک روز زندگی خود هم پشیمان نشوید، روزهای خوب شادی می بخشند و روزهای بد تجربه.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐻𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒

شادی چیزی نیست که به آینده موکولش کنی‌‌.

「♡」

🤍Delete from your life those who steal your joys!

آدمایی که شادی‌هاتو میدزدن از زندگیت حذف کن

.࿐

𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐨𝐲 𝐨𝐟 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐞𝐲𝐞𝐬. 𝐓𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐜𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐮𝐩.

غم و شادی انسان‌ها را می‌توان از چشمانشان فهمید. نگاه را نمی‌توان آرایش کرد.

.࿐

𝐁𝐞 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲
𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝗺𝗼𝐬𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝗼𝐫𝐥𝐝

شاد باش
{شادی زیباترین اتفاق در دنیاست}.️.

در جهان هیچ شادی‌ای عمیق‌تر و واقعی‌تر از این نیست که انسانی بزرگ و فهیم را با خود صمیمی ببینی.

-گوته

"𝔻𝕖𝕝𝕖𝕥𝕖 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕝𝕚𝕗𝕖 𝕥𝕙𝕠𝕤𝕖
𝕨𝕙𝕠 𝕤𝕥𝕖𝕒𝕝 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕛𝕠𝕪𝕤!

آدمایی که شادیاتو میدزدن از زندگیت حذف کن!

.࿐

𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐬𝐞, 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬

بیشتر از هر عامل دیگه‌ ای تلاش خود آدمه که براش موفقیت و شادی به وجود میاره..

「♡」

اگه خوده واقعیمو میخوای، باید گاهی شادی هاتو بزار کنار!

‌‌‌‌‌‌.࿐