پست های مربوط به شادی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی شادی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏کاش به جای گشت ارشاد،
گشت شادی داشتیم...
هرکی شاد نبود،
میبردن ازش می پرسیدن:

“مشکلت چیه که شاد نیستی؟
بگو ما حلش کنیم.”

Take responsibility of your
own happiness never put
it in other people’s hands.

مسئولیت شادی خودتو بپذیر و
هیچ وقت به کس دیگه ای نسپارش.

‌‌‌‌‌‌.࿐

وقتی می‌بینی که من افسرده‌ام،
نباید بگذری
سکوت کنی؛
یا فقط همدردی کنی!
بنا کننده‌ی شادی‌های من باش!
مگر چقدر وقت داریم...؟
یک قطره‌ایم که می‌چکیم در تنِ کویر
و تمام می‌شویم.


- نادر ابراهیمی

Sometimes we need to let go sadness to make room for happiness...

گاهی لازم است غم را رها کنیم تا جایی برای شادی باز کنیم...

‌‌‌‌‌‌.࿐

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

موفقیت کلید خوشبختی نیست.
شادی کلید موفقیته.
اگر عاشق کاری باشی که انجام میدی،
موفق خواهی بود.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Measure your success only by what truly matters: your happiness and the happiness you bring to others

موفقیتت رو تنها با‌ آنچه که مهمه اندازه گیری کن: شادیِ خودت و شادی که‌ به دیگران میدی

‌‌‌‌‌‌.࿐

زندگی خودش برایتان درد و رنج به همراه خواهد آورد؛
مسئولیت شما شادی آفریدن است.


. .

هنوز مُبهم اَست که این حجم اَز رنـج را

چگونه باید ما بینِ شادی‌ های لحظه‌ ای خاک کنم .


. .

Find joy in everything you choose to do. Every job, relationship, home... it's your responsibility to love it, or change it.

در هر کاری که انتخاب می کنی شادی رو پیدا کن.
تو هر شغل، رابطه و خانه ای...
این مسئولیت توعه که اون هارو دوست داشته باشی یا تغییرشون بدی!

‌‌‌‌‌‌.࿐

Success was never the key to happiness. Happiness is and always has been the key to success.

موفقیت هرگز کلید خوشبختی نبود.
شادی رمز موفقیته و همیشه هم بوده .

‌‌‌‌‌‌.࿐