کپشن های مربوط به ایمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ایمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

"Be strong, go with your heart, and believe in miracles because anything can happen."

"قوی باش، با قلبت پیش برو و به معجزه ایمان داشته باش چون هر اتفاقی ممکنه بیفته."

‌‌‌‌‌‌.࿐


تو زندگی پشت هر در بسته ای
حکمت خدا نشسته غصه نخور
به حمکتش ایمان بیار .

「♡」

به تاریخ تولدمان نگاه نکنید، به اینکه متولد شصت و پنجیم یا هفتاد و سه! به زخم‌هایمان نگاه کنید، به دلهامان، به خاطراتمان نگاه کنید.
سن‌مان را از انتظاری که چشمهامان کشیده‌اند، از روزهایی که از شب شدنش ترسیده‌ایم، از شبهایی که هیچگاه به صبح نرسیده‌اند، سن مان را از آنهایی بپرسید که از رویاهامان خبر داشتند و با این حال تنهامان گذاشتند...
ما بزرگ شدیم زودتر از آنچه باید، ما عاشق شدیم بیشتر از آنچه باید. ما پیر شدیم، مردیم بسیار زودتر از آنچه باید...

.مسلم علادی


بعضی وقتها باید آرام گرفت!
باید خود را به بیخیالی زد!
باید دل از قهوه کَند!
باید به عظمت چای روی آورد!
باید آرام گرفت!
باید دل از روانویس های دل سیاه کَند و بازهم به جوهر آبی بیک ایمان آورد!
باید چای داغ باشد و کاغذی نرم و خودکاری بی آلایش!
باید از همه دلبستگی ها دل کَند!
باید باز هم به او روی آورد!

• فائزه اشرفی

. .

𝓐 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭 𝓲𝓼 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓼𝓽𝓸𝓹𝓹𝓮𝓭 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼𝓮𝓵𝓯.↯

بهترین دوست کسیه که بهت ایمان داره وقتی تو دیگه به خودت ایمان نداری :)✤𖠶

.࿐

𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆
𝒑𝒂𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒂𝒌𝒆

به خودت برایِ مسیری که باید بری ایمان داشته باش.

「♡」

𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐠𝐨𝐨𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬, 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐨𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬.

درست زندگی کن و ایمان داشته باش که نیکی از تو به دیگران جاری خواهد شد حتی اگر خود از آن نیکی‌ها آگاه نباشی.

.࿐

"𝑮𝒐𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒐𝒑𝒆"

خدا قلب های را که به امید ایمان دارد را دوست دارد

「♡」

آدم هایِ بی معرفتی هستیم !
زود برایِ هم تکراری می شویم
زود از هم خسته می شویم .
انگار عاشق شدن را یادمان نداده اند
پایِ حرف ماندن را ،
وفاداری را ؛
یادمان نداده اند .
اولش برای به دست آوردنِ هم ، به هر دری می زنیم
به هم که رسیدیم ؛
مقایسه می کنیم ،
دنبالِ عیب هایِ هم می گردیم ،
و راحت از هم سیر می شویم .
انصافا که آدم هایِ بی اراده و سر درگمی هستیم ،
به حرف و قول هایمان هیچ اعتباری نیست .
ما یک مشت بازنده ایم
که انتقامِ نداشته هایمان را ؛
از رابطه ها و آدم هایِ بی گناه می گیریم .

#نرگس_صرافیان_طوفان

‏همیشه یک تکه رویای شخصی
توی جیب پیراهنت باشد...
چیزی شبیه عشق
چیزی شبیه امید
چیزی شبیه ایمان.
گاهی تنها چیزی که آدم را سر پا نگه میدارد،
نادیدنیِ شخصیِ آدم است.
چیزی شبیهِ یک تکه رویا
توی جیب پیراهنت...


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

قلبت, معجزه, ایمان, داشته, اتفاقی, ممکنه, بیفته, زندگی, بسته, حکمت, نشسته, نخور, حمکتش, بیار, تاریخ, تولدمان, نگاه, نکنید, اینکه, متولد, پنجیم, هفتاد, زخمهایمان, دلهامان, خاطراتمان, سنمان, انتظاری, چشمهامان, کشیدهاند, روزهایی, شدنش, ترسیدهایم, شبهایی, هیچگاه, نرسیدهاند, آنهایی, بپرسید, رویاهامان, داشتند, تنهامان, گذاشتند, بزرگ, شدیم, زودتر, آنچه, باید, عاشق, بیشتر, مردیم, بسیار, مسلم, علادی, بعضی, وقتها, آرام, گرفت, بیخیالی, قهوه, کَند, عظمت, آورد, روانویس, سیاه, بازهم, جوهر, باشد, کاغذی, خودکاری, آلایش, دلبستگی, فائزه, اشرفی, بهترین, دوست, کسیه, داره, وقتی, دیگه, خودت, نداری, برایِ, مسیری, درست, نیکی, دیگران, جاری, خواهد, نیکیها, آگاه, نباشی, امید, دارد, هایِ, معرفتی, هستیم, تکراری, شویم, خسته, انگار, یادمان, نداده, پایِ, ماندن, وفاداری, اولش, آوردنِ, زنیم, رسیدیم, مقایسه, کنیم, دنبالِ, گردیم, راحت, انصافا, اراده, درگمی, اعتباری, نیست, بازنده, انتقامِ, نداشته, رابطه, گناه, گیریم, همیشه, رویای, شخصی, پیراهنت, چیزی, شبیه, گاهی, میدارد, نادیدنیِ, شخصیِ, شبیهِ,