کپشن های مربوط به ایمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ایمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

پس از اندوه‌هایمان
همچو بهار زنده خواهیم شد
.

. .

سلام
‏بر کسانی که با عیب‌هایمان دوستمان
‏داشتند، پیش از آنکه با خوبی‌هایمان‌...

پونه مقیمی میگه:
بعد‌ها متوجه میشویم چقدر درست بوده که با اصرار کسی را نگه نداشتیم.
همه ی ما لایق رابطه ای هستیم که در آن، برایمان تلاش کنند، دوستمان بدارند و به ما احترام بگذارند.
آدمهایی که شک دارند و هنوز درگیر رابطه ی قبلی هستند، نمیتوانند امنیت یک رابطه را تامین کنند.

من دلم روشن است
به تمام اتفاقات خوب در راه مانده، به تمام روزهای شیرین نیامده،
به لبخندی که یک روز بر لبمان مینشیند،
به اجابت شدن دعاهایمان...

𝑰 𝒂𝒎 𝒔𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒖𝒅 𝒐𝒇 𝒎𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝑺𝒉𝒆 𝒌𝒆𝒑𝒕 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈. 𝑺𝒉𝒆/𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝒎𝒆. 𝑺𝒉𝒆/𝒉𝒆 𝒅𝒊𝒅 𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒐 𝒈𝒆𝒕 𝒎𝒆 𝒉𝒆𝒓𝒆

به زندگی گذشته‌ام خیلی افتخار میکنم
هر جور بود به تلاشش ادامه داد
به من ایمان داشت و برای رسوندن من به این نقطه سنگ تموم گذاشت.🤍

پذیرش این نکته که همه چیز خاکستری ست، حال کمی تیره تر یا روشن تر، در درون ما صلحی در برابر تمامی جهان و موجودات به وجود می‌آورد تا به دور از قضاوتها، حسادتها، کینه ها و ناراحتی از دیگران با آرامش بیشتری توجه خود را از اطراف گرفته و به درون متمرکز کنیم


. #ایمان_سرورپور
. #تمام_جهان_در_من_است

در این روزگار، که ما بیش از هر چیز به امید و ایمان احتیاج داریم،
مگذار ناامیدی، روزنی به اندازه ی سر سوزنی در قلبت پیدا کند و از آنجا هجوم بیاورد
امید را برای روزهای بد، ساخته‌اند، چراغ را برای تاریکی
انسان اگر با مشقّت و درد و مصیبت روبرو نمیشد،
نه به چیزی ایمان می‌آورد،
نه به آینده ای دل می‌بست، و نه از امید، سلاحی میساخت به پایداری کوه ...!

. #نادر_ابراهیمی
. #آتش_بدون_دود

و پس از اندوه‌هایمان همچون بهار زنده خواهیم شد،
انگار هرگز مزه‌ی تلخی را نچشیده ایم...

"Believe in yourself and there will come a day when others will have no choice but to believe with you."

"خودت را باور کن روزی می رسد که دیگران چاره ای جز این نخواهند داشت جر اینکه به تو ایمان بیاورند."

.࿐

باید بخشید.
باید خودمان را برای تمام حماقت‌ها، انتخاب‌های تلخ و برای تمام بدی‌هایی که انجام داده‌ایم ببخشیم.
بخشش که آغاز شود،
ادامۀ جاده دیده می‌شود.
جاده‌ای که هنوز مسافرش هستیم و هنوز ادامه دارد.
بار گناه را که بر زمین بگذاریم، قدم‌هایمان سبک‌تر می‌شود...

. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

همچو, بهار, زنده, خواهیم, سلام, کسانی, عیبهایمان, دوستمان, داشتند, آنکه, پونه, مقیمی, میگه, بعدها, متوجه, میشویم, چقدر, درست, بوده, اصرار, نداشتیم, لایق, رابطه, هستیم, برایمان, تلاش, کنند, بدارند, احترام, بگذارند, آدمهایی, هنوز, درگیر, قبلی, هستند, نمیتوانند, امنیت, تامین, روشن, تمام, اتفاقات, مانده, روزهای, شیرین, نیامده, لبخندی, لبمان, مینشیند, اجابت, دعاهایمان, زندگی, گذشتهام, خیلی, افتخار, میکنم, تلاشش, ادامه, رسوندن, نقطه, تموم, گذاشت, پذیرش, نکته, خاکستری, تیره, درون, صلحی, برابر, تمامی, جهان, موجودات, میآورد, قضاوتها, حسادتها, کینه, ناراحتی, دیگران, آرامش, بیشتری, اطراف, گرفته, متمرکز, کنیم, روزگار, امید, احتیاج, داریم, مگذار, ناامیدی, روزنی, اندازه, سوزنی, قلبت, پیدا, آنجا, هجوم, بیاورد, ساختهاند, چراغ, تاریکی, انسان, مشقّت, مصیبت, روبرو, نمیشد, چیزی, آینده, میبست, سلاحی, میساخت, پایداری, همچون, انگار, هرگز, مزهی, تلخی, نچشیده, خودت, باور, روزی, چاره, نخواهند, اینکه, بیاورند, باید, بخشید, خودمان, حماقتها, انتخابهای, بدیهایی, انجام, دادهایم, ببخشیم, بخشش, آغاز, ادامۀ, جاده, دیده, میشود, جادهای, مسافرش, دارد, گناه, زمین, بگذاریم, قدمهایمان, سبکتر,