کپشن های مربوط به ایمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ایمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

ما بی ایمان نبودیم،
منتها می‌خواستیم به
باورهای خودمان و نه باورهایی که
برای ما مقرر شده بود،
ایمان داشته باشیم...

- جولین بارنز

Sometimes, we just have to let go of someone who matters to us. Not because we have to, but because it's the right thing to do.

گاهی اوقات مجبوریم کسی را که برایمان مهم است رها کنیم.
نه به این دلیل که مجبوریم، بلکه به این دلیل که کار درستی است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

"Be strong, go with your heart, and believe in miracles because anything can happen."

"قوی باش، با قلبت پیش برو و به معجزه ایمان داشته باش چون هر اتفاقی ممکنه بیفته."

‌‌‌‌‌‌.࿐


تو زندگی پشت هر در بسته ای
حکمت خدا نشسته غصه نخور
به حمکتش ایمان بیار .

「♡」

به تاریخ تولدمان نگاه نکنید، به اینکه متولد شصت و پنجیم یا هفتاد و سه! به زخم‌هایمان نگاه کنید، به دلهامان، به خاطراتمان نگاه کنید.
سن‌مان را از انتظاری که چشمهامان کشیده‌اند، از روزهایی که از شب شدنش ترسیده‌ایم، از شبهایی که هیچگاه به صبح نرسیده‌اند، سن مان را از آنهایی بپرسید که از رویاهامان خبر داشتند و با این حال تنهامان گذاشتند...
ما بزرگ شدیم زودتر از آنچه باید، ما عاشق شدیم بیشتر از آنچه باید. ما پیر شدیم، مردیم بسیار زودتر از آنچه باید...

.مسلم علادی


بعضی وقتها باید آرام گرفت!
باید خود را به بیخیالی زد!
باید دل از قهوه کَند!
باید به عظمت چای روی آورد!
باید آرام گرفت!
باید دل از روانویس های دل سیاه کَند و بازهم به جوهر آبی بیک ایمان آورد!
باید چای داغ باشد و کاغذی نرم و خودکاری بی آلایش!
باید از همه دلبستگی ها دل کَند!
باید باز هم به او روی آورد!

• فائزه اشرفی

. .

𝓐 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭 𝓲𝓼 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓼𝓽𝓸𝓹𝓹𝓮𝓭 𝓽𝓸 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼𝓮𝓵𝓯.↯

بهترین دوست کسیه که بهت ایمان داره وقتی تو دیگه به خودت ایمان نداری :)✤𖠶

.࿐

𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆
𝒑𝒂𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒂𝒌𝒆

به خودت برایِ مسیری که باید بری ایمان داشته باش.

「♡」

𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐠𝐨𝐨𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬, 𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐠𝐨𝐨𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐬.

درست زندگی کن و ایمان داشته باش که نیکی از تو به دیگران جاری خواهد شد حتی اگر خود از آن نیکی‌ها آگاه نباشی.

.࿐

"𝑮𝒐𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒐𝒑𝒆"

خدا قلب های را که به امید ایمان دارد را دوست دارد

「♡」