کپشن های مربوط به نداشتند

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نداشتند

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

✿ کپشن خاص ✿

آدم ها فکر می کنند که خوشبخت یا بدبخت آفریده شده اند ،
اما واقعیت این است که آدم ها خوشبخت یا بدبخت "می شوند" ؛
با دیدگاهی که دارند و مسیری که انتخاب می کنند .
یکی سنگ را مانع ، و دیگری همان سنگ را سکویِ پرتاب می بیند ، مسئله این است که تو دنیایت را از چه دریچه ای می بینی و با چه انگیزه ای آن را شکل می دهی !
جهان ، محیطی ست خنثی و خمیری ست آماده ی شکل گیری ، و هرکس ، آمده تا دنیایِ خودش را داشته باشد و هرکس ، مسئولِ آینده ای ست که با رفتار و باورهایش می سازد .
مهارت و پشتکار که نداشتند و تسلیم که شدند ؛ بخت و اقبال را بهانه می کنند !
مشکل از جهان نیست ،
مشکل از "جهان بینی"ِ آدم هاست !

#نرگس_صرافیان_طوفان

سلام بر کسانی که
مَرهَم بودند
اما خود مرهمی نداشتند

سلام بر کسانی که مَرهم بودند،
اما خود مرهمی نداشتند.️

...‏ما به کسانی که قصد ماندن نداشتند
احساس عمیق‌تری پیدا کردیم.


. .

✿ کپشن خاص ✿
و تاریخ از ما خواهد نوشت‌.
که تاریکی سرتاسرِ وجودشان را گرفته بود،
که مرگ سایه به سایه همراهی‌شان می‌کرد،
که درد بی‌پناهی امان‌ِشان را بریده بود،
که حس غریبه بودن در وطن‌شان استخوان‌هایشان را نرم کرده بود،
و تنهایی دمار از روزگارشان در آورده بود،
که شب‌ها را گرسنه می‌خوابیدند،
که هیچ نداشتند و هم‌چنان لبخند می‌زدند.

#عادل_رستمکلایی

The graveyards are full of people who thought the world would not go around without them!

گورستان ها
پر از انسان هایی است که می پنداشتند چرخ دنیا بدون آن ها نمی چرخد!

‌. ⃟.

ای کاش آنهایی که دل ماندن ندارند پای آمدن هم نداشتند . .

همه گم شدیم
هر کدام در خیابانی
پیاده رو ها مشکلی نداشتند
ما همراه نبودیم..

#آباعابدین

پدرم به من نصیحتی کرد که هنوز در ذهنم میچرخد.
گفت: هر وقت میخواهی از کسی ایرادی بگیری یادت باشد همه ی مردم دنیا شانسی را که تو داشتی نداشتند.

#گتسبی_بزرگ
#اسکات_فیتس_جرالد
.️ .️

نیمه های شب که تو از کوچه ما رد شدی
اهل کوچه از صدای پای تو برخواستند


عده ای دیدم شتابان سمت مسجد می دوند
ضرب پاهای تو را صوت اذان پنداشتند

#مسعود_محمدپور

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

کپشن, کنند, خوشبخت, بدبخت, آفریده, واقعیت, شوند, دیدگاهی, دارند, مسیری, انتخاب, مانع, دیگری, همان, سکویِ, پرتاب, بیند, مسئله, دنیایت, دریچه, بینی, انگیزه, جهان, محیطی, خنثی, خمیری, آماده, گیری, هرکس, آمده, دنیایِ, خودش, داشته, باشد, مسئولِ, آینده, رفتار, باورهایش, سازد, مهارت, پشتکار, نداشتند, تسلیم, شدند, اقبال, بهانه, مشکل, نیست, بینیِ, هاست, سلام, کسانی, مَرهَم, بودند, مرهمی, مَرهم, ماندن, احساس, عمیقتری, پیدا, کردیم, تاریخ, خواهد, نوشت, تاریکی, سرتاسرِ, وجودشان, گرفته, سایه, همراهیشان, میکرد, بیپناهی, امانِشان, بریده, غریبه, وطنشان, کرده, تنهایی, دمار, روزگارشان, آورده, شبها, گرسنه, همچنان, لبخند, میزدند, گورستان, انسان, پنداشتند, بدون, چرخد, آنهایی, ندارند, آمدن, شدیم, کدام, خیابانی, پیاده, مشکلی, نبودیم, آباعابدین, پدرم, نصیحتی, هنوز, ذهنم, میچرخد, میخواهی, ایرادی, بگیری, یادت, مردم, شانسی, داشتی, گتسبیبزرگ, نیمه, کوچه, صدای, برخواستند, دیدم, شتابان, مسجد, دوند, پاهای, اذان,