پست های مربوط به هاست

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی هاست

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

روانشناسا میگن:
اگه فردی زیاد میخنده از درون تنهاست
اگه زیاد میخوابه ،ناراحته
اگه کم و سریع حرف میزنه،داره
یه چیزیو مخفی میکنه
اگه بلند حرف میزنه ، میخاد شنیده شه
اگه زیاد غذا میخوره ، استرس داره
اگه چیزا ساده عصبانیش میکنه، نیاز به محبت داره....


. .

‏اون لحظه ای که نت گوشیتو روشن میکنی و میبینی هیچ نوتیفی نداری یکی از گُه ترین لحظه هاست.

اینکه با یه نفر باشی
هم به روح خودت لطف کردی
هم به جسم خودت احترام گذاشتی
“وفاداری" سبک زندگی نجیب زاده هاست...

من دوست دارم در سفر باشم
دائم، همیشه، خارج از منطق
می‌خواهم از زنجیرِ تکرار و
از واقعیت، بر حذر باشم
من دوست دارم در سفر باشم
پرواز، قانونِ پرستوهاست
ماندن به من آسیب خواهد زد
در جا زدن، تحقیرِ آهوهاست.....

. .

Women are like books. Beautiful and rare, sometimes classic, sometimes mysterious. There is always a secret hidden waiting to be discovered by the one who is able to read their soul.

زن ها مثل کتاب هستند.
زیبا و کمیاب، گاهی کلاسیک، گاهی مرموز. همیشه رازی نهفته دارند در انتظار کشف شدن توسط کسی که قادر به خواندن روح آنهاست.

. .

A no might make them mad, but it will set you free. Your freedom is a lot more important than their anger.

یک نه ممکن است آنها را عصبانی کند، اما شما را آزاد می کند.
آزادی شما خیلی مهمتر از عصبانیت آنهاست.

. .

جنگ با اسلحه خیلی وقته که تموم شده..،
اینجا جنگ مغزهاست!

‌‌‌‌‌‌.࿐

خوب من ، هنر در فاصله هاست ...
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .
تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ....
خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .
زندگی ست دیگر...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ....


یجایی هست که
به خودت میای میبینی
مدتهاست نه عکساشو نگاه کردی،
نه پروفایلشو چک کردی و
نه حتی آخرین باری که
بهش فک کردی رو یادته…

احساس رهایی خالصه. :)

خیلی حس خوبیه این لحظه...
خاطره هایت
مصمم تر، از قول هایت بودند
برای ماندن کنار من …
قول هایت خیلی زود خسته شدند
و چمدانشان را بستند
اما خاطره هایت مدتهاست
روزها و شب ها همدم تنهایی ام شدند
قول ها بی وفا بودند
اما خاطره ها
وفادار
وفادار
وفادار


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

روانشناسا, میگن, فردی, زیاد, میخنده, درون, تنهاست, میخوابه, ناراحته, سریع, میزنه, داره, چیزیو, مخفی, میکنه, بلند, میخاد, شنیده, میخوره, استرس, چیزا, ساده, عصبانیش, نیاز, محبت, لحظه, گوشیتو, روشن, میکنی, میبینی, نوتیفی, نداری, ترین, اینکه, باشی, خودت, کردی, احترام, گذاشتی, وفاداری, زندگی, نجیب, زاده, دوست, دارم, باشم, دائم, همیشه, خارج, منطق, میخواهم, زنجیرِ, تکرار, واقعیت, پرواز, قانونِ, پرستوهاست, ماندن, آسیب, خواهد, تحقیرِ, آهوهاست, کتاب, هستند, زیبا, کمیاب, گاهی, کلاسیک, مرموز, رازی, نهفته, دارند, انتظار, توسط, قادر, خواندن, آنهاست, ممکن, آزاد, آزادی, خیلی, مهمتر, عصبانیت, اسلحه, وقته, تموم, اینجا, مغزهاست, فاصله, نزدیک, سوزیم, زنیم, نباید, آنکسی, میخواهی, بسازی, کمبودهایت, آرزوهایت, بهترین, خودم, برای, بشوی, هنرٍِِ, پیوند, تفاوت, معجزه, نادیده, گرفتن, دیگر, رنگهایش, نیست, سازهایش, سازش, رقصید, ناکوک, ناکوکش, اصلا, فراموش, حواست, باشد, روزهایی, برنمی, گردد, فرصت, آیند, روند, همیشگی, نیستند, یجایی, میای, مدتهاست, عکساشو, نگاه, پروفایلشو, آخرین, باری, یادته, احساس, رهایی, خالصه, خوبیه, خاطره, مصمم, بودند, کنار, خسته, شدند, چمدانشان, بستند, همدم, تنهایی,