کپشن های مربوط به موندن

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی موندن

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

من آدم رفتن نبودم ، الانم نیستم.من میمونم ، انقدر میمونم که عوض شدن همه آدمای دورمو میبینم ، انقدر میمونم که از یه جایی به بعد دیگه چیزی نمیگم ، میشینم یه گوشه ، از دور نگاتون میکنم تا روزی که چشممون به چشم هم بیوفته ؛اونجاست که آرزو میکنید کاش رفته بودم من آدم رفتن نیستم ، من آدم موندن و دیدن پشیمونیتونم وقتی که دیگه خیلی دیره!


. .

The people that are quick to walk away are the ones who never intended to stay.

آدمایی که عجله دارن واسه رفتن همونایین که هرگز قصد موندن نداشتن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑜𝑛’𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝒉𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑦
𝐿𝑒𝑡’𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝒉𝑢𝑚𝑎𝑛

آدما " موندن " بلد نیستن بیا ما آدمـ نباشیم :)

میدونی؟
اصرار به موندن آدما
آدما رو رفتنی تر میکنه... :)


. .

𝒊𝒇 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏’𝒕 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒕𝒐 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒚𝒐𝒖 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒚

اگه کسی برای نگه داشتن تو نمی جنگه،هرگز برای موندن کنارش با خودت نجنگ🤍

「♡」

𝖆𝖑𝖑 𝖒𝖞 𝖑𝖎𝖋𝖊 𝖎 𝖜𝖆𝖘 𝖆𝖋𝖗𝖆𝖎𝖉 𝖔𝖋 𝖇𝖊𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊, 𝖜𝖍𝖎𝖑𝖊 𝖎 𝖜𝖆𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖆𝖑𝖔𝖓𝖊 ...

کل عمرم از تنها موندن میترسیدم،
درحالی که هیچوقت تنها نبودم ...

.࿐


𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙤 𝙞 𝙖𝙢, 𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙞𝙠𝙚
𝙞𝙩 𝙤𝙧 𝙣𝙤𝙩 𝙞 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙖𝙥𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙯𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙩𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪𝙚 𝙩𝙤 𝙢𝙮 𝙨𝙚𝙡𝙛

این منم همینی امـ که هستم چه دوستش داشته باشی چه نداشته‌ باشی هرگز برای حقیقی موندن واسه خودمـ عذرخواهی نخواهم کرد»

𝗛𝗔𝗩𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗢 𝗥𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡
ᴛᴏ sᴛᴀʏ, ɪs ᴀ ɢᴏᴏᴅ ʀᴇᴀsᴏɴ ᴛᴏ ʟᴇᴀᴠᴇ

دلیلی نداشتن؛
واسه موندن دلیل خوبی واسه رفتنه...!

.࿐

.⃟.️•• 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝘼𝙍𝙀 𝙈𝙊𝙍𝙀 𝙇𝙊𝙊𝙆𝙄𝙉𝙂 𝙁𝙊𝙍 𝘼 𝙒𝘼𝙔 𝙏𝙊 𝙂𝙊 𝙏𝙃𝘼𝙉 𝘼 𝙒𝘼𝙔 𝙏𝙊 𝙎𝙏𝘼𝙔!

آدَما بیشتر دنبالِ بَهونه بَرای رفتنَن تا چارِه بَرای موندن!

.࿐

Sometimes we forgive not because we are wrong, but because staying angry robs us of happiness.

گاهی اوقات ما نمی بخشیم نه به این دلیل که داریم اشتباه می کنیم، بلکه به این دلیل که عصبانی موندن شادی رو از آدم می گیره.

‌‌‌‌‌‌.࿐