پست های مربوط به فردا

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی فردا

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Today who are my friends. tomorrow they will not and bad news, it's ture.
که امروز دوستامن فردا نیستن.
خبر بدیه اما حقیقت داره.

Enjoy life today, because yesterday is gone and tomorrow is never promised

امروز از زندگی لذت ببر، دیروز گذشته و قول فردا رو به هیچکس ندادن

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏پند امشب :
‏با تموم دعواها و‌کدورت ها اگه هنوزم ذره ای دوسش داری بهش بگو شاید فردا شب این موقع یکیتون دیگه نباشه .

ای فردا!
من سوی تو می‌رانم
رنج است و درنگ نیست، می‌تازم
مرگ است و شکست نیست، می‌دانم...

#هوشنگ_ابتهاج

..

لا تحب بعمق قبل أن تتأکد
أن الطرف الأخر یحبک بنفس العمق،
فعمق حبک الیوم
هو عمق جرحک غداً...

تا زمانی که
از عمق دوست‌داشتنِ طرف مقابلت
مطمئن نشدی
عمیقانه دوست نداشته باش
چرا که عمق عشق امروز
همان عمق زخم فردای توست....


Be careful about what you tell people. A friend today, could be an enemy tomorrow.

حواست باشه چه اطلاعاتی رو در اختیار آدما میذاری. اونی که امروز رفیقته، فردا می‌تونه دشمن خونیت باشه!


. .

اعتراف میکنم رلم بهم درخواست داده فردا شب برم خونشون و... | مشاهده اعتراف کامل.

هیچ روزی تکرار نمی‌شود.
هیچ شبی دقیقاً مثل شب پیش نیست.
هیچ بوسه‌ای مثل بوسه‌ی قبل نیست.
و نگاهِ قبلی مثل نگاه بعدی نیست.
روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
این همه اندوهِ بی‌دلیل برای چیست؟
هیچ چیزی همیشگی نیست.
فردا که بیاید، امروز فراموش شده است.

#ویسواوا‌_شیمبورسکا

Night is an opportunity to think of your dreams, maybe tomorrow morning your most unlikely wish fulfill

شب فرصتی است تا به رویاهایتان فکر کنید، شاید صبح فردا محال ترین ارزویتان براورده شود

‌‌‌‌‌‌.࿐

Courage doesn’t always roar. Sometimes it’s the quiet voice at the end of the day whispering, ‘I will try again tomorrow.

شجاعت همیشه غرش نمی کند.
گاهی اوقات صدای آرامیست که در پایان روز در گوشت زمزمه می کند: "فردا دوباره تلاش خواهم کرد."

‌‌‌‌‌‌.࿐