کپشن های مربوط به بهترین

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بهترین

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐬 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞

آشنایی با تو یکی از بهترین لحظات من بود.️

𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓

تنها خود خودتی که میتونی بهترین آینده ی رویایی رو برای خودت بسازی‌‌🤍

𝐇𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐱𝐭 𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐲 𝐡𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐬𝐭𝐰𝐨𝐫𝐭𝐡𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐯𝐞𝐫.

داشتن یه نفر که بدونی می‌تونی هر ساعتی که خواستی بهش پیام بدی و هرچیزی که خواستی بهش بگی و بدونی قابل اعتماده بهترین حس ممکنه ..️

𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥, 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮

بهترین بخش زندگیت اون لحظات کوتاه و وصف‌ناپذیریه که صرف خندیدن با کسی می‌شه که برات خیلی عزیزه .️

𝐒𝐞𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐲 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐦𝐞 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲.𝐈 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐢𝐭

دیدن خوشحالی دوستام منو خوشحال می‌کنه.براشون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم چون لیاقتش رو دارن .️

یکی از بهترین حسای دنیا اینه که یه نفر خیلی واضح بهت بیان کنه که چقدر واسش مهمی .


‏هر تصمیمی که تو گذشته گرفتی ، بهترین تصمیمی بوده که اون موقع میتونستی بگیری ، پس خودتو سرزنش نکن.

اونی که
خوشحالیت خوشحالیشه؛
ناراحتیت ناراحتیشه...
همونو بچسب
اون آدم،
بهترین آدمِ زندگیته...
حالا ببین کی اومد توی ذهنت......


برای بهترین آدم زندگیتون این تیکه از کتاب تکه های از کل منسجم رو بفرستین که میگه:
«با هم عبور خواهیم کرد از دردها و بحران‌ها با هم عبور خواهیم کرد از تغییراتی که لازم است انجام دهیم
با هم گذر خواهیم کرد از هر لحظه این زندگی غیرقابل پیش بینی.»


بهترین چیز برای آدم همین است
اعتقاد داشتن به حرفی که می‌زند
و دوست داشتن کاری که می‌کند.

. گفتگو در کاتدرال
. #ماریو_بارگاس_یوسا

. .