کپشن های مربوط به چشمهای

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی چشمهای

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

حقِ همه چیز مالِ تو
فقط بنویس
امضا کن
که چشمهایت بعد من،کور شوند...
"من"
حسودترین آدمِ روی زمینم،
حتی وقتی نداشته باشَمَت


.. ..

شبها
چشمهایم را میبندم که بخوابم
ناخواسته به ذهنُ خیالم میایی
نور افتاب به چشم هایم میتابدو
من هنوز بیدارم...
:ساحل
:

میان
صبحهایم
بنشین آفتاب شو تویِ چشمهایم
برقص
#تُ همان صبحِ اتّفاقی دُچار باید
شد
به بودنت. .

زن ها
زخم های زیادی برای نگفتن دارند
زخم هایی که از چشمهایشان سر باز می کند
و خوب دیدن !
تنها تفاوت مردی ست
که همیشه می ماند ..
#هانی_محمدی

تصویر تو تنها چیزیست

که چشمهایم باور میکند.

دستان لرزانم را دراز میکنم

تا صورت مهربانت را لمس کنم،

اما تصویرت به یکباره محو میشود

و من به یاد میاورم که تو در کنار من نیستی....


Close your eyes and think of the #BesT possible version of yourself. that's who you really are, let go of any part of you that doesn't believe it

چشمهایت را ببند و به بهترین نسخه ی خودت فکر کن. این توئه واقعی ست. هر بخشی از وجودت که باورش ندارد را رها کن

‌‌‌‌‌‌.࿐

چشمهایت
به چه کسی رفته است؟!
این تنها رفته ای است
که
دوست دارم...

#فرید_صارمی

.
شعر هایم
به تمنای چشمان #تُ ست
چشمهایت را نبند
هستی ام به باد می رود.... .

میان صبحهایم بنشین،
آفتاب شو
تویِ چشمهایم!
برقص..
تو همان صبحِ اتّفاقی
دُچار باید شد،
به بودنت..!

#مریم_پورقلی


عینکت را که زمین میگذاری
چشمهایت نفسی تازه میکنند
و من بی مزاحم درد و دل

#دنیا_کاف