کپشن های مربوط به ڪنار

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ڪنار

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

جمعه در ڪنار تو
سبزترین غزلی است ڪه فقط عشق می تراود
و شبنمِ چشمهای تو لبریز از 
احساس میڪند مرا
جمعه،دلم یڪ تو میخواهد
تا ابر عاشقانه هایت را
ببارانم و عاشقی را
زندگی ڪنم .....️#شهاب_شهابی

حالا ڪہ دلم را نمے خواهے
ساده مے روم
اما
عڪس هایم را پاره نڪن
من در آن عڪس ها
ڪنار ِ تو
لبخند نزدم
با تمام ِ جانم خندیدم …

...
.

تو ڪنارم باشے
دنیا قشنگتر میگذره...
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌.. ..

You stand by my side The
world will be more beautiful

تو ڪنارم باشی
دنیا قشنگتر میگذره...

بہ یہ جایے تو زندگے میرسے ڪہ
نہ فرصت جبران میدے
نہ توجیہ میخواے از آدما
فقط آروم میذاریشون ڪنار...
.. ..

ڪنار خیابان وایستاده بودم
با خودم گفتم:
آخرین مدل ماشینے ڪہ در آینده سوار میشم چیہ؟
همون لحظہ یہ آمبولانس نعش ڪش از بغلم رد شد
روش نوشتہ بود:
فڪرشو نڪن آخرش مسافر خودمے...
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌.. ..

ڪاش مے شد هر زمان اراده ڪنی
ڪنار آدمایے باشے ڪه دوسشون داری..


مرا بہ جرم عشـقِ ٺو
باید در ٺو زندانی کرد
وقٺی ٺو ڪنارم هسٺے
آسمان هم بہ زمین بیایدفقط!
بہ هواے ٺو نفس مےڪشم
ٺو هوایم باش ڪہ من
از نفس کشیدن ٺو سیراب نمےشوم ..️•


‌. .

..ﻗﺼﺪﻡ نشسٺڹ ﺑﻮﺩ،
..ﺍﻣﺎ ڪنارٺ...
..نہ ﭼﺸﻢ ﺍنٺظارٺ...!
..ﻗﺼﺪﻡ شڪسٺڹ
..ﻏـــــــﺮﻭﺭﻡ ﺑﻮﺩ،
..ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﻮشٺ...
..نہ ﺯﯾﺮ ﭘﺎیٺ...!
..ﻗﺼﺪﻡ ﺯﻧﺪڪَی ﺑﻮﺩ،
..ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ٺـــــو...
..نہ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﺍٺٺ...!
..ﻗﺼﺪﻡ‌ﭘﯿﺮﺷﺪڹ‌ﺑﻮﺩ،
..ﺍﻣﺎ بہ ﭘﺎیٺـــــ...
..نہ بہ ﺩسٺٺ...!.


‏️ڪاش میشد هر وقت اراده میڪنی
ڪنارِ آدمایی باشی ڪه دوستشون ️داری