کپشن های مربوط به هایم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی هایم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

عزیزمن، یک لبخند دارم که فقط مختص شماست. احساس می‌‌کنم قشنگ ترین لبخند من همان باشد. لبخندی که فقط وقتی با شما هستم روی لب‌هایم می‌نشیند.

تنها
سنگینی حلقه ای در انگشت
مارا هر شب
زودتر به خانه بر میگرداند ..
و هر چقدر
بر یک بالشت سر بگذاریم
خواب هایمان
یکی نمی شود ..

دوریم از هم !
مثل نزدیکی این روی سکه
با آن رویش ..

#شمافرستادین

من در واقع خسته نیستم ولی بی‌حس و سنگینم و نمی‌توانم کلمات مناسب را پیدا کنم. آنچه می‌توانم بگویم این است: در کنارم بمان و تنهایم نگذار.

کافکا / نامه به فلیسه

نه عزیز من
حرف‌هایم تمام نشده اَست،
گفتن آنها دیگر ثمری ندارد ..


خیلی‌هایمان با یک حرف، به قدر هزار حادثه‌ی مرگبار، زخم برداشته‌ایم و با یک نگاه بی‌ملاحظه‌ی تحقیرکننده، انگار که بلندمان کرده‌اند و از فاصله‌ی چند هزار متری محکم به زمینمان کوبیده‌اند و شکستن که هیچ، خرد شده‌ایم!
ما آدم‌ها تنها گونه‌ی زنده‌ی زمینیم که در نهایت تمدن و حفظ ظاهر انسانی، به وحشیانه‌ترین صورت‌های ممکن، روح و روان و شخصیت همدیگر را دریده‌ایم و نابود کرده‌ایم و جالب اینکه هنوز سرپاییم، باهم دست می‌دهیم و به هم لبخند می‌زنیم و همزیستی ظاهرا مسالمت‌آمیزی هم باهم داریم...

#نرگس_صرافیان_طوفان

و شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد….

. .

‏ما بیش از اندازه قوی بودیم، به کسی تکیه نمی‌دادیم با کسی از دردهایمان نمی‌گفتیم و از کسی کمک نمی‌خواستیم، ما به قیمت همین قوی بودن، از پا درآمدیم!
قوی بودن را برای ما بد تعریف کرده بودند..

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

اون جا که صادق هدایت میگه :
دیشب که نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم،کلی خندیدم

I don't have to justify my mistakes, my past or my insecurities

من مجبور نیستم اشتباهاتم، گذشته یا ناامنی هایم را توجیه کنم

.࿐

گمان می‌کردیم عشق
نجا‌تمان خواهد داد
اما زخمی تر از قبل
رهایمان کرد...


. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

عزیزمن, لبخند, دارم, مختص, شماست, احساس, میکنم, قشنگ, ترین, همان, باشد, لبخندی, وقتی, هستم, لبهایم, مینشیند, تنها, سنگینی, حلقه, انگشت, مارا, زودتر, خانه, میگرداند, چقدر, بالشت, بگذاریم, خواب, هایمان, دوریم, نزدیکی, رویش, واقع, خسته, نیستم, بیحس, سنگینم, نمیتوانم, کلمات, مناسب, پیدا, آنچه, بگویم, کنارم, بمان, تنهایم, نگذار, کافکا, نامه, فلیسه, حرفهایم, تمام, نشده, اَست, گفتن, آنها, دیگر, ثمری, ندارد, هزار, حادثهی, مرگبار, نگاه, بیملاحظهی, انگار, بلندمان, کردهاند, فاصلهی, متری, محکم, زمینمان, کوبیدهاند, شکستن, شدهایم, آدمها, گونهی, زندهی, زمینیم, نهایت, تمدن, ظاهر, انسانی, صورتهای, ممکن, روان, شخصیت, همدیگر, دریدهایم, نابود, کردهایم, جالب, اینکه, هنوز, سرپاییم, باهم, میدهیم, میزنیم, همزیستی, ظاهرا, داریم, شاید, بهار, درخت, جوانه, اندازه, بودیم, تکیه, نمیدادیم, دردهایمان, نمیگفتیم, قیمت, همین, بودن, درآمدیم, برای, تعریف, بودند, صادق, هدایت, میگه, دیشب, دانستم, کدام, گریه, خندیدم, مجبور, اشتباهاتم, گذشته, ناامنی, توجیه, گمان, میکردیم, نجاتمان, خواهد, زخمی, رهایمان,