کپشن های مربوط به آنها

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی آنها

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Once you've accepted your flaws, no one can use them against you.

وقتی عیب های خود را پذیرفتید، هیچکس نمی تواند از آنها علیه شما استفاده کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

The path to healing mental illness is learning how to move through emotions, not to avoid them.

راه شفای بیماری های روانی این است که یاد بگیرید چگونه از طریق احساسات حرکت کنید، نه اجتناب از آنها.


. .

دیگر چیزی برای نوشتن و
گفتن نمانده است؛
همه چیز روشن است...
آنهایی که باید می‌فهمیدند، فهمیدند...
و آنهایی که نمی‌فهمند
نفع‌شان در نفهمیدن است...

بعضی از درد و رنج‌ها چنان تاثیر شدید، عمیق و ماندگاری دارند که آدمی با یادآوری هرباره‌ی آنها، دردی به همان شدت اولیه را دوباره احساس می‌کند.


. .

Soul-mates are people who bring out the best in you. They are not perfect but are always perfect for you.

جفت روحتان افرادی هستند که بهترین ها را در شما به نمایش می گذارند.
آنها کامل نیستند اما همیشه برایتان عالی هستند.


. .

به تاریخ تولدمان نگاه نکنید، به اینکه متولد شصت و پنجیم یا هفتاد و سه! به زخم‌هایمان نگاه کنید، به دلهامان، به خاطراتمان نگاه کنید.
سن‌مان را از انتظاری که چشمهامان کشیده‌اند، از روزهایی که از شب شدنش ترسیده‌ایم، از شبهایی که هیچگاه به صبح نرسیده‌اند، سن مان را از آنهایی بپرسید که از رویاهامان خبر داشتند و با این حال تنهامان گذاشتند...
ما بزرگ شدیم زودتر از آنچه باید، ما عاشق شدیم بیشتر از آنچه باید. ما پیر شدیم، مردیم بسیار زودتر از آنچه باید...

.مسلم علادی


𝓓𝓸𝓷’𝓽 𝓽𝓮𝓵𝓵 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓹𝓵𝓪𝓷 . 𝓼𝓱𝓸𝔀 𝓽𝓱𝓮𝓶 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓻𝓮𝓼𝓾𝓵𝓽𝓼.𖡗𖡖

برنامه خود را به مردم نگویید.نتایج خود را به آنها نشان دهید.𖠵𖠸

.࿐

افرادی که هنگام ابراز احساسات شروع به گریه می کنند بی گناه ترین موجودات روی زمین هستند پس هرگز به آنها آسیب نزنید.


. .

Not everyone will appreciate what you do for them. You have to figure out who's worth your kindness and who's just taking advantage.

همه از کاری که شما برای آنها انجام می دهید قدردانی نمی کنند.
باید بفهمید که چه کسی ارزش مهربانی شما را دارد و چه کسی فقط از آن استفاده می کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝓗𝓪𝓹𝓹𝓲𝓷𝓮𝓼𝓼 𝓲𝓼 𝓷𝓸𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓪𝓫𝓼𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓸𝓯 𝓹𝓻𝓸𝓫𝓵𝓮𝓶𝓼,𝓲𝓽'𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓪𝓫𝓲𝓵𝓲𝓽𝔂 𝓽𝓸 𝓭𝓮𝓪𝓵 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓽𝓱𝓮𝓶.▾✹

خوشبختی در نبود مشکلات نیست، خوشبختی توانایی رویارویی با آنهاست.𖢕◈

.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

وقتی, پذیرفتید, هیچکس, تواند, آنها, علیه, استفاده, شفای, بیماری, روانی, بگیرید, چگونه, طریق, احساسات, حرکت, کنید, اجتناب, دیگر, چیزی, برای, نوشتن, گفتن, نمانده, است؛, روشن, آنهایی, باید, میفهمیدند, نمیفهمند, نفعشان, نفهمیدن, بعضی, رنجها, چنان, تاثیر, شدید, عمیق, ماندگاری, دارند, آدمی, یادآوری, هربارهی, دردی, همان, اولیه, دوباره, میکند, روحتان, افرادی, هستند, بهترین, نمایش, گذارند, کامل, نیستند, همیشه, برایتان, عالی, تاریخ, تولدمان, نگاه, نکنید, اینکه, متولد, پنجیم, هفتاد, زخمهایمان, دلهامان, خاطراتمان, سنمان, انتظاری, چشمهامان, کشیدهاند, روزهایی, شدنش, ترسیدهایم, شبهایی, هیچگاه, نرسیدهاند, بپرسید, رویاهامان, داشتند, تنهامان, گذاشتند, بزرگ, شدیم, زودتر, آنچه, عاشق, بیشتر, مردیم, بسیار, مسلم, علادی, برنامه, مردم, نگویید, نتایج, نشان, دهید, هنگام, ابراز, شروع, گریه, کنند, گناه, موجودات, زمین, هرگز, آسیب, نزنید, کاری, انجام, قدردانی, بفهمید, ارزش, مهربانی, دارد, خوشبختی, نبود, مشکلات, توانایی, رویارویی, آنهاست,