پست های مربوط به آنها

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی آنها

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

آنهایی که یک نفرشان چه یک روز چه دیگر، نیست می فهمند صندلی خالی کنار راننده را، تخت خواب دونفره را، لیوان روی پیش خوان آشپزخانه را، مسواک بی استفاده را، چرا باید یک چیزی بماند تا راه نفس را بگیرد!
تا نرفته یا تا هست ، چقدر فرق می کند با کاش نرفته بود و کاش بود!. .

همه‌ چیز از یاد آدم‌ها می‌ رود،
امّا همین آدم ‌ها اگر فراموشی هم بگیرند،
‏نبودنِ آنهایی که حتی در سخت ‌ترین شرایط
‏تنهایشان گذاشته‌اند را ‏هیچوقت نمی‌ توانند فراموش کنند.

عاقبت
یک روز
یک نفر می آید
و تمام آنهایی که رفته اند را
از یادمان می برد...

#ایلهان_برک


. .

عطرها
بی‌رحم ترین پدیده های روی زمین‌اند
بدون آنکه بخواهی
تو را تا قعر خاطراتی می‌برند
که برای فراموشی آنها
تا پای غرور جنگیدی...!عطرها بی‌ رحم ترین پدیده های روی زمین‌ اند
بدون آنکه بخواهی
تو را تا قعر خاطراتی می‌برند
که برای فراموشی آنها
تا پای غرور جنگیدی

. آنا گاوالدا

کشتی ها به خاطر آب اطرافشان غرق نمیشوند، بلکه آنها به دلیل آبی که داخلشان جمع میشود غرق میشوند!
هیچگاه اجازه ندهید که اتفاقات پیرامون شما به درونتان نفوذ کند و شما را پایین بکشد...

اگر خدا بخواهد که
دو قلب را نصیب هم کند...،

این کار را می کند؛

حتی اگر به اندازهی مسافت زمین
تا آسمان بین آنها فاصله باشد...
...لحظه‌های زندگیتان پُر از آدم حسابی‌هایی باشد
که تا وقتی اسمی از آنها می‌شنوید
کُلی حالِ خوب نصیب دلتان شود!
آنهایی ‌که آرام آرام در وجودت ریشه میکنند
و همه جوره پای دلت می‌نشینند
آنهایی که اگر هر روز هم به دیدنشان بروید
باز دلتان می خواهد چند ساعتی بیشتر کنارشان باشید...
آنهایی که اگر شاعری، شاعرترت می‌کنند!
آنهایی که بی محابا عشق می‌ورزند
و هرچقدر دور باشند امّا مراقبند کسی جایشان را نگیرد
زندگیتان پُر از آدم‌هایی باشد که
عشق را برایتان معجزه می‌کنند...

وچشمانت
داستانی است
طولانی.️...


از آنها که اگر صد ها بار بخوانی اش،
باز هم تازگی دارد...
این چشم ها غزلی است بی پایان ....

#مهدی_ریحانی

زیباترین دیوارنوشته ای یا نوشته پشت ماشین ها رو ،که خوندین چی بوده؟

#کامنت_کنید

من :( آنها که عکس ها را نبوسیده اند؛ عاشق نشده اند...)


اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

آنهایی, نفرشان, دیگر, نیست, فهمند, صندلی, خالی, کنار, راننده, خواب, دونفره, لیوان, خوان, آشپزخانه, مسواک, استفاده, باید, چیزی, بماند, بگیرد, نرفته, چقدر, آدمها, امّا, همین, فراموشی, بگیرند, نبودنِ, ترین, شرایط, تنهایشان, گذاشتهاند, هیچوقت, توانند, کنند, عاقبت, تمام, یادمان, ایلهانبرک, عطرها, بیرحم, پدیده, زمیناند, بدون, آنکه, بخواهی, خاطراتی, میبرند, برای, غرور, جنگیدی, گاوالدا, کشتی, اطرافشان, نمیشوند, بلکه, دلیل, داخلشان, میشود, هیچگاه, اجازه, ندهید, اتفاقات, پیرامون, درونتان, نفوذ, پایین, بکشد, بخواهد, نصیب, کند؛, اندازهی, مسافت, آسمان, فاصله, باشد, لحظههای, زندگیتان, حسابیهایی, وقتی, اسمی, میشنوید, کُلی, حالِ, دلتان, آرام, وجودت, ریشه, میکنند, جوره, مینشینند, دیدنشان, بروید, ساعتی, بیشتر, کنارشان, باشید, شاعری, شاعرترت, محابا, میورزند, هرچقدر, باشند, مراقبند, جایشان, نگیرد, آدمهایی, برایتان, معجزه, وچشمانت, داستانی, طولانی, بخوانی, تازگی, دارد, غزلی, پایان, زیباترین, نوشته, ماشین, خوندین, بوده, کامنتکنید, نبوسیده, اند؛, عاشق, نشده,