پست های مربوط به ساخته

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی ساخته

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

حالا که خوب نگاه می‌کنم می‌بینم من آدم خوشبختی بوده‌ام، بسیار خوشبخت.
من بدون در نظر گرفتن نظرات آدم‌‌های دیگر، کارهایی که دوست داشته‌ام را کرده‌ام و مسیرهایی که می‌خواسته‌ام را رفته‌ام. من جوری زیسته‌ام که خودم دوست داشته‌ام و بیرون زده‌ام از تمام قاب‌ها...
من از روزی که یادم هست به تمام اجبارها پشت کرده‌ام و خط باطل کشیده‌ام روی تمام حصارها.
من از روزی که یادم هست، سرکش و گستاخ بوده‌ام در مقابل کسانی که می‌خواسته‌اند طرز فکر و نقطه‌ی امن خودشان را به من تحمیل کنند.
من از روزی که یادم هست، در حال عبور بوده‌ام، از مکان‌ها، محدودیت‌ها، آدم‌ها...
از روزی که یادم هست تلاش کرده‌ام؛ برای بهتر زیستن، بهتر بودن، بهتر شدن... من همیشه در تکاپو بوده‌ام برای رسیدن به آرزوهایی که محال می‌پنداشته‌ام، و در حال گریز بوده‌ام از کسانی که دغدغه‌شان چیدن بال‌های خیالی پرواز من بوده.
من آدم‌های خوب زیادی را شناخته‌ام و آدم‌های خوب زیادی را دوست داشته‌ام.
من از آجر رنج‌هایم پله ساخته‌ام، و با ساده‌ترین اتفاقات و جزئیات، دلخوشی‌های کوچک و امنی پس‌انداز کرده‌ام برای خودم.
من تلاش کرده‌ام کسی باشم که بعد از من بگویند؛ هیچ چیز حریفِ این آدم نشد،
که شکست‌ناپذیرترین بود و خوشبخت‌ترین!
من از روزی که یادم هست؛ یادم هست خوشبختم...

#نرگس_صرافیان_طوفان

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان..
#ناشناس

.there is nothing stronger than a woman who has rebiult hereself

هیچی قوی تراز زنی نیست که خودشو دوباره ساخته

. ⃟.

‏چیزی که متوجه نیستین اینه رابطه خوب یهو بوجود نمیاد که داشته باشینش، رابطه خوب ساخته میشه

دنیایی برای خود ساخته ام که در ان هیچ حقیقتی وجود ندارد
چگونه ایمان بیاورم در صورتی که این جهان،جهان دروغ است.

تو فقط واسه اینکه
مالِ من باشی ساخته شدی .️.


‌. ⃟.

✿ کپشن خاص ✿

ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم !
خطرناک ترین بیماریِ قرن خیلی آرام بینمان نفوذ کرده
تب نکرده ایم ، نمُرده ایم
تلفاتی نداشته ایم ..
فقط به شدت
نسبت به آدم هایِ خوب اطرافمان بی تفاوت شده ایم ..
گذشتن از احساس دیگران برایَمان عادی شده..
هر روز نگاهمان بازاری تر می شود!
در روابط ، دنبالِ منفعت می گردیم ، نه محبت
دیگر برایِ دلمان کاری نمی کنیم ..
و خیلی وقت است که جواب خوبی ها خوبی نیست!..
ما نسلِ نمک نشناسی شده ایم
خطرناک ترین بیماری قرن !
تب نکرده ایم
نمرده ایم
فقط از آدم هایِ اطرافمان نردبان
ساخته ایم
نردبان...

#فرشته_رضایی

#تُ که نمی دانی
حضورت در قلبم
بهشتی ساخته، ابدی
از وقتی دلبسته اَت شده ام
صبح ها،
روزهاو شبهایم
بوی عشق می دهد
. .

I am made of kindness, madness and recklessness.

من از مهربانی، جنون، و بی پروایی ساخته شده ام.

‌. ⃟.

عشقت .
از من آدم دیگه ای ساخته.
آدمی که .
یک ریز تورا دوست دارد .....

:)....️
. .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

حالا, نگاه, میکنم, میبینم, خوشبختی, بودهام, بسیار, بدون, گرفتن, نظرات, آدمهای, دیگر, کارهایی, دوست, داشتهام, کردهام, مسیرهایی, رفتهام, جوری, زیستهام, خودم, بیرون, زدهام, تمام, قابها, روزی, یادم, اجبارها, باطل, کشیدهام, حصارها, سرکش, گستاخ, مقابل, کسانی, نقطهی, خودشان, تحمیل, کنند, عبور, مکانها, محدودیتها, تلاش, کردهام؛, برای, بهتر, زیستن, بودن, همیشه, تکاپو, رسیدن, آرزوهایی, محال, گریز, دغدغهشان, چیدن, بالهای, خیالی, پرواز, زیادی, شناختهام, رنجهایم, ساختهام, سادهترین, اتفاقات, جزئیات, دلخوشیهای, کوچک, امنی, پسانداز, باشم, بگویند؛, حریفِ, هست؛, خوشبختم, نسلِ, نشناسی, خطرناک, بیماریِ, خیلی, آرام, بینمان, نفوذ, نکرده, نمُرده, تلفاتی, نداشته, نسبت, هایِ, اطرافمان, تفاوت, گذشتن, احساس, دیگران, برایَمان, عادی, نگاهمان, بازاری, روابط, دنبالِ, منفعت, گردیم, محبت, برایِ, دلمان, کاری, کنیم, جواب, خوبی, نیست, نمرده, نردبان, ناشناس, هیچی, تراز, خودشو, دوباره, چیزی, متوجه, نیستین, اینه, رابطه, بوجود, نمیاد, باشینش, دنیایی, حقیقتی, ندارد, چگونه, ایمان, بیاورم, صورتی, جهان, دروغ, واسه, اینکه, مالِ, کپشن, دانی, حضورت, قلبم, بهشتی, ابدی, وقتی, دلبسته, روزهاو, شبهایم, مهربانی, جنون, پروایی, عشقت, دیگه, آدمی, تورا,