کپشن های مربوط به دردش

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دردش

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

دوست پسرم اصرار به رابطه معقدی داره از دردش میترسم چیکار کنم؟
- پاسخ پزشک .

وقتی انسانی از درد
دیوانه می‌شود
دیگران دردش را نه؛
فقط دیوانگی‌هایش را می‌بینند.

. .

◖𝘿𝙚𝙧𝙙𝙞𝙮𝙡𝙚 𝙪𝙮𝙪𝙮𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙞𝙮𝙡𝙖 𝙪𝙮𝙖𝙣𝙨𝙢 𝙞𝙨̧𝙣𝙖𝙡𝙡𝙖𝙝◗

کسی که با دردش میخوابه،
انشاالله با درمانش بیدار بشه.

به نظرِ من دیوانه نبود، بلکه بی‌اندازه رنج کشیده بود،
تمامِ دردش همین بود و بس.

روزی نیست که از خودم نپرسم "چرا دوستم نداشت؟" و بعد اشکی نشم. حس میکنم هیچوقت قرار نیست دردش کم شه.


بذار تموم بشه
بذار تغییر کنه
بذار دردش حس بشه
بذار خوب بشه 🫀.

. یہ شبایـــــے تو زندگے هست ڪہ
وقتے دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنے به چیزایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے تقدیرت بوده یا تقصیرت...
به ادمایـــــے میرسے ڪہ نمیدونے دردن یا همدرد...
به لحظہ هایـــــے میرسے ڪہ هضمش واسہ دل ڪوچیڪت سختہ و بہ دردایـــــے میرسے ڪہ براے سن و سالت بزرگہ...
به ارزوهایـــــے ڪہ توهم شد...
رویاهایـــــے ڪہ گذشت....
بہ چیزایـــــے ڪہ حقت بود اما شد توقع...
و زخمهایـــــے ڪہ با نمــــــــــــــــــــڪ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اغشتہ شد.....
و احساسے ڪہ دیگران اشتباه مے نامند...
و دست آخر دنیایـــــے ڪہ بهت پشت ڪرده......
وبازهم انتهاے دفتر خودت میمانے....
و زخمهــــــــــایـــــے ڪہ روزگــــــــــــــــــــــــــــــــــار پشت هم میزند...
و سڪوت هم دواے دردش نیست...
کــــــــــــــــــــاش دنیــــــــــــــــــــا مهربــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــودے...

.

گاهی قلبت چنان می شکند
که دردش بی حست می کند
نه از آمدن کسی دلخوشی
نه از رفتن کسی دلگیر ...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌..

.. ..

رو ندهید به غصه‌هایتان
رو که دادید کارتان تمام است
در قلبتان ریشه می‌کند دردش می‌زند
به لبانتان! و از کار می‌اندازد خندهایتان را!


. .

برای بار هزارم
بی خداحافظی کسی رو ترک نکنید.
البته تا دردشو نکشید نمی‌فهمید چی میگم.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

دوست, پسرم, اصرار, رابطه, معقدی, داره, دردش, میترسم, چیکار, پاسخ, پزشک, وقتی, انسانی, دیوانه, میشود, دیگران, میبینند, میخوابه, انشاالله, درمانش, بیدار, نظرِ, نبود, بلکه, بیاندازه, کشیده, تمامِ, همین, روزی, نیست, خودم, نپرسم, دوستم, نداشت, اشکی, میکنم, هیچوقت, قرار, بذار, تموم, تغییر, شبایے, زندگے, وقتے, دفتر, خاطرات, زندگیتو, میزنے, چیزایے, میرسے, نمیدونے, تقدیرت, بوده, تقصیرت, ادمایے, دردن, همدرد, لحظہ, هایے, هضمش, واسہ, ڪوچیڪت, سختہ, دردایے, براے, سالت, بزرگہ, ارزوهایے, توهم, رویاهایے, گذشت, توقع, زخمهایے, روزگار, اغشتہ, احساسے, اشتباه, نامند, دنیایے, ڪرده, وبازهم, انتهاے, خودت, میمانے, میزند, سڪوت, دواے, مهربان, بودے, گاهی, قلبت, چنان, شکند, آمدن, دلخوشی, رفتن, دلگیر, ندهید, غصههایتان, دادید, کارتان, قلبتان, ریشه, میکند, لبانتان, میاندازد, خندهایتان, برای, هزارم, خداحافظی, نکنید, البته, دردشو, نکشید, نمیفهمید, میگم,