پست های مربوط به مواقع

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی مواقع

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

You will have to create your own happiness without depending on anybody at some points being alone is a must

تو باید خوشحالی ات را خودت بدون وابستگی به دیگران ایجاد کنی، در بعضی مواقع تنها بودن اجباریست

‌‌‌‌‌‌.࿐

You will have to create your own happiness without depending on anybody at some points being alone is a must
باید خوشحالی ات را خودت بدون وابستگی به دیگران ایجاد کنی، در بعضی مواقع تنها بودن اجباریست

In times of great stress or adversity, it’s always best to keep busy, to plow your anger and your energy into something positive.

در مواقع استرس یا سختی های شدید، همیشه بهتره مشغول باشی، خشم و انرژی خودتو برای چیزهای مثبت صرف کن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

In times of great stress or adversity, it’s always best to keep busy, to plow your anger and your energy into something positive.

در مواقع استرس یا سختی های شدید، همیشه بهتره مشغول باشی، خشم و انرژی خودتو برای چیزهای مثبت صرف کن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Don't quit, sometimes the things you're hoping for come at unexpected times.

تسلیم نشو، گاهی اوقات چیزهایی که بهشون امیدوار هستی در مواقع غیرمنتظره اتفاق میوفته.

‌‌‌‌‌‌.࿐

من تو تمام مواقعی‌که بهم خوش میگذره:کاش بودی

“In the times of trouble, be like the strong wall. In the times of joy, be like the smiling sun.”

"در زمان مشکلات، مانند دیوار محکم باش.
در مواقع شادی، مانند خورشید خندان باش. "

‌‌‌‌‌‌.࿐

من فقط مواقعی که قصد لاس ندارم خوب لاس میزنم.

۹۰٪ مواقع وقتی به یکی میگم دیگه بهم پی ام نده بیشتر از همیشه منتظر پی امشم

بعضی مواقع مجبوریم کار های اشتباه،
برای دلایل درست انجام بدیم...

.࿐