کپشن های مربوط به خورشید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی خورشید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon, they shine when it's their time.

زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید.
هیچ مقایسه ای بین خورشید و ماه وجود ندارد، هر کدام در زمان مشخصی می درخشند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑇ℎ𝑒 𝑆𝑢𝑛 𝑆𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝐶ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑇𝑜 𝐵𝑟 𝑌𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓

وقتی انتخاب می‌کنی که خودت باشی حتی خورشید هم بهت لبخند می‌زنه..

「♡」

𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒐 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒊𝒔𝒐𝒏 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊𝒕'𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒕𝒊𝒎𝒆

زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن ..

「♡」

𝐈 𝐬𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐧 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 !!
با خورشید قرار گذاشتم صبح را با تپش قلب تو شروع کنیم !!

𝐈 𝐬𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐧 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 !!

من با خورشید قرار گذاشتم صبح را با تپش قلب تو شروع کنیم !!

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐧𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐧 𝐚 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐝𝐚𝐲

تو نور خورشید ِمن تو یه روز بارونی هستی🤍

「♡」

من دورت نمیزنم .
دورت میگردم .
مثل پروانه دور شمع.
مثل زمین دور خورشید.
مثل من دور ماه.
دور دنیا .....
دور #تو ........
. ..

Let the sun shine on your face and the wind blow in your hair, live for today!

بذار خورشید به صورتت بتابه و باد با موهات بازی کنه، امروز رو زندگی کن!

‌‌‌‌‌‌.࿐

You're the sun to my darkness.

تو خورشیدی برای تاریکیِ منی.♡Behzad & fatemeh

. .

احساس می‌‌کنم امروز نیازمند آنم که به ‌‌نام بخوانمت.
احساس می‌کنم نیازمند حـروف اسـمِ تو هستم.
چون کودکی در شوق تکه‌‌ای شیرینی...
دیرزمانیست که نامت را بر تارکِ نامه ‌هایم ننوشته ‌ام،
خورشیدی بر فراز کاغذ نکاشته‌ام که گرمم کند..
امروز که پاییز بر من هجوم آورده و روزن‌هایم را در برگرفته
احساس می‌کنم که باید بخوانمت...


- نزار قبانی