کپشن های مربوط به عمیق

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی عمیق

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خطاب به بهترین آدم زندگیم :

لطفا تو تبدیل به آدمی نشو که بهت ضربه زده!
تو تنها کسی بودی که دیدم بدی‌های دنیا ازش آدم بدی نساخت!
عمیقا بهت افتخار می‌کنم،
لطفا خوب بمون.

Sometimes having someone with a deep heart and deep thoughts can change your life and save you from yourself.

گاهی اوقات داشتن فردی با قلب عمیق و افکار عمیق می تواند زندگی شما را تغییر دهد و شما را از دست خودتان نجات دهد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

بعضی از درد و رنج‌ها چنان تاثیر شدید، عمیق و ماندگاری دارند که آدمی با یادآوری هرباره‌ی آنها، دردی به همان شدت اولیه را دوباره احساس می‌کند.


. .

اونجایی که محمود درویش میگه:
"احساس می‌کنم مدتی‌ است که
با چیزی بیش از توانم درگیر بوده‌ام"

عمیقا حس میکنم داره در مورد
این بازه از زندگیم صحبت میکنه...

دلم روشن است. چون دنیا صلابت زن ایرانی را و قدرت و جسارت ایران و ایرانی را به چشم دید.
من دلم روشن است چون نسل به نسل داریم جسورتر می‌شویم و آگاه‌تر.
دلم روشن است، چون حمایت و مهربانی جهانیان را به چشم دیدم و عضوی شده‌بودیم که عمیقا درد داشت و جهانی برایش بی‌قرار شد. که حالا غریبه نیستیم و با مردم جهان، یک راز مشترک داریم.
من دلم روشن است، چون از پس اینهمه سیاهی، دل‌هایی سفید می‌بینم و ذهن‌هایی روشن!
من دلم روشن است، بعد از این پاییز، یک‌ضرب به بهار می‌رسیم...
من دلم روشن است ...

#نرگس_صرافیان_طوفان‌

𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐨 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐢𝐦𝐞

هرگز اجازه نده احساساتت خیلی عمیق
بشن آدما میتونن همیشه تغییر کنن

𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐃𝐎𝐄𝐒𝐍 𝐓 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐀𝐍 𝐃𝐀𝐓𝐄 ، 𝐀 𝐀 𝐃𝐄𝐄𝐏 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐑𝐘

رویای شما تاریخ انقضا ندارد ، بنابراین نفس عمیق بکشید و به تلاش خود ادامه دهید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

در جهان هیچ شادی‌ای عمیق‌تر و واقعی‌تر از این نیست که انسانی بزرگ و فهیم را با خود صمیمی ببینی.

-گوته

𝐓𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐞𝐩𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭.

عمیق‌ترین انگیزه در نهاد آدمی، میلِ مهم بودن است.
. .

𝐼'𝑚 𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑒𝑝 𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑐𝑒𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑗𝑒𝑎𝑙𝑜𝑢𝑠.

آنقدر عمیق هستم که اقیانوس هم حسادت می‌کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

خطاب, بهترین, زندگیم, لطفا, تبدیل, آدمی, ضربه, تنها, بودی, دیدم, بدیهای, دنیا, نساخت, عمیقا, افتخار, میکنم, بمون, گاهی, اوقات, داشتن, فردی, افکار, تواند, تغییر, خودتان, نجات, بعضی, رنجها, چنان, تاثیر, شدید, ماندگاری, دارند, یادآوری, هربارهی, آنها, دردی, همان, اولیه, دوباره, احساس, میکند, اونجایی, محمود, درویش, میگه, مدتی, چیزی, توانم, درگیر, بودهام, داره, مورد, بازه, صحبت, میکنه, روشن, صلابت, ایرانی, قدرت, جسارت, داریم, جسورتر, میشویم, آگاهتر, حمایت, مهربانی, جهانیان, عضوی, شدهبودیم, برایش, بیقرار, حالا, غریبه, نیستیم, مردم, مشترک, اینهمه, سیاهی, دلهایی, سفید, میبینم, ذهنهایی, پاییز, یکضرب, بهار, میرسیم, هرگز, اجازه, احساساتت, خیلی, آدما, میتونن, همیشه, رویای, تاریخ, انقضا, ندارد, بنابراین, بکشید, تلاش, ادامه, دهید, شادیای, عمیقتر, واقعیتر, انسانی, بزرگ, فهیم, صمیمی, ببینی, گوته, عمیقترین, انگیزه, نهاد, میلِ, بودن, آنقدر, هستم, اقیانوس, حسادت,