کپشن های مربوط به افراد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی افراد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Tough times don't last, but tough people do. Indeed you have to be tough to survive in this world among SOME people around you.

روزهای سخت دوام نمی آورند، اما آدم های سخت دوام می آورند.
در واقع شما باید برای زنده ماندن در این دنیا در میان برخی از افراد اطرافتان سخت باشید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Soul-mates are people who bring out the best in you. They are not perfect but are always perfect for you.

جفت روحتان افرادی هستند که بهترین ها را در شما به نمایش می گذارند.
آنها کامل نیستند اما همیشه برایتان عالی هستند.


. .

never waste your time to explain who you are to people who are committed to misunderstanding you..

هرگز وقت خود را تلف نکنید تا به افرادی که متعهد به سوءتفاهم هستند توضیح دهید که چه کسی هستید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

افرادی که هنگام ابراز احساسات شروع به گریه می کنند بی گناه ترین موجودات روی زمین هستند پس هرگز به آنها آسیب نزنید.


. .

Don't mistake silence for weakness. Smart people don't plan big moves out loud.

سکوت را با ضعف اشتباه نگیرید.
افراد باهوش حرکت های بزرگ را با صدای بلند برنامه ریزی نمی کنند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

• 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚜𝚝 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚎𝚜 𝚞𝚗𝚕𝚞𝚌𝚔𝚢 𝚒𝚗 𝚛𝚎𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜𝚑𝚒𝚙𝚜

• افرادی که بهترین قلب ها رو دارن، در روابط بدشانس ان

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝓘𝓽'𝓼 𝓬𝓻𝓪𝔃𝔂 𝓱𝓸𝔀 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮 𝓪𝓻𝓮 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓗𝓪𝓽𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓡𝓮𝓪𝓵 & 𝓛𝓸𝓿𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝓫𝓮𝓲𝓷𝓰 𝓕𝓪𝓴𝓮.◱✥

این دیوانه کنندس که چقدر افراد از واقعی بودن، متنفر و عاشقِ جعلی بودن هستند.𖡼𖤹

Sometimes the most heartbreaking losses of friendship and love can make room for the most wonderful people.

گاهی اوقات دلخراش ترین فقدان دوستی و عشق می تواند جا را برای شگفت انگیزترین افراد باز کند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes the poison in your life are those closest to you. Know who's real & who's isn't.

گاهی اوقات نزدیکترین افراد به شما ، سم زندگیتون هستند.
بدونید که چه کسی واقعی و چه کسی واقعی نیست.

‌‌‌‌‌‌.࿐

you deserve someone who makes you forget all the people from your past who made you feel unworthy.

تو لیاقت کسی رو داری که باعث میشه تمام افرادی رو که در گذشته باعث شدند احساس بی لیاقتی کنی فراموش کنی.

‌‌‌‌‌‌.࿐