پست های مربوط به افراد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی افراد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Everyone falls. Not everyone learns from it. And the rare use their experience, even the worst, to inspire others.

همه سقوط می کنن.
اما همه ازش درس نمی گیرن.
و افراد کمیاب از تجربه خود، حتی بدترین هاش برای الهام بخشیدن به دیگران استفاده می کنن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

The more i find myself
The more people i Lose .
چی بیشتر خودمو پیدا میکنم
افراد بیشتری رو از دست میدم

The happiest people don't necessarily have the best of everything but they make the most of everything.

شادترین افراد لزوما بهترین چیزها را ندارند، اما از همه چیز بهترین استفاده را می برند.

‌‌‌‌‌‌.࿐

I respect people that tell me the truth, no matter how hard it is.

مهم نیست که چقدر سخت باشه،
من به افرادی که حقیقت رو بهم میگن،
احترام میذارم.


. .

Surround yourself with positive people who will support you during your bad days, not just your good days.

اطراف خودتو با افراد مثبتی احاطه کن که در روزهای بد ازت حمایت کنن،
نه فقط تو روزهای خوب.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Until you learn how to be patient with people who do not agree with you, you will neither be happy nor successful!

تا زمانی که یاد نگیرید چگونه با افرادی که با شما موافق نیستند، صبور باشید، نه شاد خواهید بود و نه موفق!

هیچ کس متوجه نمی شود که بعضی
از افراد چه عذابی را تحمل می کنند
تا آرام و خونسرد به نظر بیایند!


. .

Respect the people who find time in their schedule to see you, and love the people who never look at their schedule when you need them.

به افرادی که برای دیدنت،
یه تایمی تو برنامشون پیدا میکنن،
احترام بذار.
و عاشق افرادی باش که وقتی بهشون نیاز داری، هرگز به برنامشون نگاهم نمیندازن...

. .

Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on What's missing
خوشحال به چیزهایی که دارن توجه میکنن. افراد غمگین به چیزایی که از دست دادن

Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on What's missing

افراد خوشحال به چیزهایی که دارن توجه میکنن. افراد غمگین به چیزایی که از دست دادن

‌‌‌‌‌‌.࿐