کپشن های مربوط به پشیمون

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی پشیمون

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Regret's and mistakes they're memories made

اشتباهات و پشیمونی ها، اینا ساخته ی ذهنن

‌‌‌‌‌‌.࿐

من آدم رفتن نبودم ، الانم نیستم.من میمونم ، انقدر میمونم که عوض شدن همه آدمای دورمو میبینم ، انقدر میمونم که از یه جایی به بعد دیگه چیزی نمیگم ، میشینم یه گوشه ، از دور نگاتون میکنم تا روزی که چشممون به چشم هم بیوفته ؛اونجاست که آرزو میکنید کاش رفته بودم من آدم رفتن نیستم ، من آدم موندن و دیدن پشیمونیتونم وقتی که دیگه خیلی دیره!


. .

Today is the oldest you've ever been, and the youngest you'll ever be again. So live life to the fullest today, and have no regrets.

امروز مسن ترین کسی است که تا به حال بوده اید و در عین حال جوانترین کسی است که دوباره هم خواهید بود.
پس امروز با کمال میل زندگی کن و پشیمون نباش.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝙵𝚁𝙾𝙼 𝚆𝙷𝙰𝚃 𝙼𝙰𝙺𝙴𝚂 𝚈𝙾𝚄 𝙻𝙰𝚄𝙶𝙷,
𝙽𝙴𝚅𝙴𝚁 𝚁𝙴𝙶𝚁𝙴𝚃...

از چیزی که باعث میشه بخندی..،
هیچوقت پشیمون نشو.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𖤐⃟۞•𝐼 𝑛𝐸𝑒𝐷 𝑇𝑜 𝑇𝑅𝑢𝑠𝑡 𝑆𝑂𝑚𝑒𝑜𝑛𝐸 𝑤𝐼𝑇𝒉𝑜𝑈𝑡 𝐺𝐸𝑇𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑠𝑜𝑟𝑟𝑦 𝐿𝑎𝑇𝑒𝑅

نیاز دارم به یکی اعتماد کنم و پشیمون نشم♡

‌‌‌‌‌‌.࿐

زود قضاوت نڪنیم ڪ بعد پشیمون بشیم...
‍‍‍‍‍‍‍.. ..

. #France
Parfois, certaines personnes te font regretter de ne pas leur avoir fait mal plus tôt

بعضی وقتا، بعضی آدما پشیمونت میکنن از این که یه زمانی در حقشون بدی نکردی


Never regret your decisions.
Every mistake makes you stronger and smarter!

هیچوقت از تصمیمات پشیمون نشو.
هر اشتباهی تورو قوی تر و باهوش تر میکنه!

⃟.

"Forgive them, even when they are not sorry. Let them be right, if that’s what they need. Don’t tie yourself to small mindedness, it will steal your well-being."

"اونا رو ببخش، حتی وقتی پشیمون نیستن. بذار حق با اونا باشه، اگر این چیزیه که بهش نیاز دارن.
خودت رو به خرده فکری گره نزن،
رفاهتو خواهد دزدید."


. .

دیوار دل دیگران را نشکنیم!
وقتی عصبی میشید هر حرفیو به زبون نیارید.
دل همو نشکنید.
زود قضاوت نکنید.
ادما دلشون اندازه مشتشونه، کوچیکه.
مثل این میمونه یه کاغذو مچاله کنی بعد پشیمون شی و ازش بخوای مثل روز اولش شه، میشه؟
نه نمیشه، دیگه مثل روز اولش نمیشه.
دل منم مثل همون کاغذس، وقتی ناراحتم میکنی، با حرفات دلمو میشکنی نمیتونم هضم کنم، نمیتونم ببخشم، نمیتونم.. حتی از یه تایمی به بعد نمیتونم خودمو توجیح کنم، کم میارم و تبدیل میشم به یه بغض.
تو دل بقیه سوزن فرو نکن، اون دل مثل روز اولش نمیشه.