کپشن های مربوط به زندگیم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زندگیم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

اونجایی که محمود درویش میگه:
"احساس می‌کنم مدتی‌ است که
با چیزی بیش از توانم درگیر بوده‌ام"

عمیقا حس میکنم داره در مورد
این بازه از زندگیم صحبت میکنه...

اگه یه مدت دوستیمون صمیمی بود ولی دیگه مثل قبل نیستم و حرف نمیزنیم منو ببخش، خودمم بخاطرش غمیگنم. من حتی خودم نمیدونم دارم با زندگیم چیکار میکنم. نمیدونم تو طول روز چیکار میکنم که روزام شب میشه، ولی واقعا دارم جون میکنم و هرلحظه ممکنه از هم فرو بپاشم. فقط لطفا منو فراموش نکن.


. .

𝓘 𝓖𝓘𝓥𝓔 𝓨𝓞𝓤 𝓐𝓛𝓛 𝓜𝓨 𝓛𝓘𝓕𝓔 𝓜𝓨 𝓛𝓘𝓕𝓔

زندگیمو به پات میریزمـ ای همه زندگیِ من 🤍

「♡」

𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐈 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞

تو با ارزش‌ ترین چیزی هستی که من می‌تونم مال خودم بدونم تو با ارزش‌ ترین دارایی زندگیمی.️

「♡」

𖤐⃟.️• 𝓘 𝓖𝓘𝓥𝓔 𝓨𝓞𝓤 𝓐𝓛𝓛 𝓜𝓨 𝓛𝓘𝓕𝓔, 𝓜𝓨 𝓛𝓘𝓕𝓔!

زندگیمُ به پات میریزَم
اِی هَمِه زندگیه مَن.....

. . .

𝒀𝒐𝒖 𝒎𝒂𝒚 𝒔𝒕𝒂𝒚 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕
𝑩𝒖𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆

شاید تو قلبم بمونی
اما دیگه تو زندگیم جایی نداری (:

「♡」

𝑰𝒏𝒗𝒐𝒍𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕
𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆!
درگیر تو شدن بهترین اتفاق زندگیم بود .♡


. .

ɪ'ᴠᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇᴇɴ ᴛʜɪs ʜᴀᴘᴘʏ ʙᴇғᴏʀᴇ ɪɴ ᴍʏ ʟɪғᴇ
- ᴡʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʏᴏᴜ sᴏ ʜᴀᴘᴘʏ ?
ʏᴏᴜ

تا حالا هیچوقت به این اندازه توی زندگیم خوشحال نبودمـ
- چی اینقدر خوشحالت کرده؟
تو

𝒀𝒐𝒖 𝒌𝒏𝒐𝒘, 𝒊 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒃𝒚 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒚𝒔 𝒐𝒏 𝒑𝒖𝒓𝒑𝒐𝒔𝒆

میدونی دلم آدمی رو میخواد که اتفاقی وارد زندگیم شه اما با تصمیم خودش بمونه .️

「♡」

𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑡𝘩𝑒 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝑙𝑖𝑓𝑒

تو شیرین ترین اتفاقِ احساسی زندگیمی🤍
「♡」