کپشن های مربوط به تغییر

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تغییر

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

The past cannot be changed. No matter how many times you look back, it's still the same story.

گذشته را نمی توان تغییر داد.
مهم نیست چند بار به گذشته نگاه می کنید، باز هم همان داستان است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

I am ME. I don't pretend to be like everyone else. I don't want to be like everyone else. And I won't change who I am just to fit in.

این منم.
من وانمود نمی کنم که مثل بقیه هستم. من نمیخوام مثل بقیه باشم.
و فقط برای اینکه از نظر اونا مناسب باشم، کسی که هستم رو تغییر نمیدم...

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes having someone with a deep heart and deep thoughts can change your life and save you from yourself.

گاهی اوقات داشتن فردی با قلب عمیق و افکار عمیق می تواند زندگی شما را تغییر دهد و شما را از دست خودتان نجات دهد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

جالبه که چطور یه مسیج ساده میتونه تغییر ضربان قلب ایجاد کنه.

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

همه می گویند زمان اوضاع را تغییر می دهد، ولی حقیقت این است که خودت باید تغییر را شروع کنی

‌‌‌‌‌‌.࿐

No matter where you are in your life, no matter what age you are, it's never too late to change everything.

مهم نیست در کجای زندگی خود هستید، مهم نیست در چه سنی هستید،
برای تغییر همه چیز هیچ وقت دیر نیست.

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏گاهی اوقات خودتون رو از دیدگاه مخاطبتون بسنجید، شاید حالتون به هم خورد یه تغییری کردید.

No matter how much it hurts now, someday you will look back and realize your struggles changed your life for the better.

مهم نیست الان چقدر دردناک است،
روزی به گذشته نگاه خواهید کرد و متوجه خواهید شد که مبارزات زندگی شما را به سمت بهتر شدن تغییر داده است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝔦 𝔴𝔦𝔰𝔥 𝔰𝔬𝔪𝔢 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔠𝔥𝔞𝔫𝔤𝔢 𝔣𝔯𝔬𝔪 𝔦𝔫𝔰𝔦𝔡𝔢 𝔞𝔫𝔡 𝔬𝔲𝔱𝔰𝔦𝔡𝔢 ..,
𝔦'𝔪 𝔞 𝔩𝔦𝔱𝔱𝔩𝔢 𝔟𝔢𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔟𝔶 𝔫𝔬𝔴

ای کاش بعضی آدما از درون و بیرون تغییر کنن..،
تا حاله ماهم کمی بهتر شه .

.࿐

𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐨 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐢𝐦𝐞

هرگز اجازه نده احساساتت خیلی عمیق
بشن آدما میتونن همیشه تغییر کنن