پست های مربوط به کپشن

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی کپشن

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

کپشن خاص ✿

هر صُبح
حالَت موهایم عوض میشود
از بَس
خواب "نوازش" دیده ام...

#فاطمه_جعفری

کپشن خاص ✿
بعضی آدمها خسیسند . . .
"خساست" انواع مختلف دارد.
یک نوع خساست هم هست
به اسم "خساست کلامی"

طرف اشتباه میکند؛
دست و دلش می لرزد بگوید "ببخشید"

عاشق یک نفر شده؛
انگار جانش را میگیرند
بخواهد بگوید "دوستت دارم"

کاری برایش انجام میدهی؛
انگار از بند دلش کنده می شود
بگوید " خیلی ازت ممنونم لطف کردی" و ...

حرفهای خوب مالیات ندارد
اما گاهی نگفتنشان هزینه های هنگفتی
به اطرافیانمان تحمیل میکند.

کپشن خاص ✿

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﺵ ﺍﺳﺖ ؛ ﻣﺸﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽﺷﻮﻡ ﺑﻪ انگشت‌های ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩاﻡ ، ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻢ ، ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧَﺤﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ !
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ ؛ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﺩ می‌خواهم ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻭﺯﻡ !
ﻭقتی ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ﭼﻨﮓ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ؛ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ میخواهد ﻭ نمی‌تواند ﻣﻮﺝ ﻣﻮﺝ ﺍﺷﮏ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﺮﺍﻍ چشم‌هایم !
ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ ...

#ﺍﺣﻤﺪ_ﺷﺎﻣﻠﻮ

کپشن خاص ✿۰تو یه کتاب نوشته بود
" دوست داشتنِ یه آدم
دوست داشتنِ داستانِ اون آدمه "
سعی نکنیم آدمارو عوض کنیم...


کپشن خاص ✿

آدم چیست؟
آه و دم
آه از دمی که
این همه ساعت
طول می کشد...!

#شمس_لنگرودی

کپشن خاص ✿

بیا
بیا و به این آدم ها بگو
جز تو هر کس مرا
عزیزم صدا کند
جز بله !؟ چیزی نخواهد شنید
بیا و بگو جانم گفتنهایم
تنها
تن عاشقانه های با تو می رود…

#عادل_دانتیسم

کپشن خاص ✿


در تمامِ جانِ من جا کرده‌ای
ای تمامت آیه‌یِ تکرارِ دل...!

کپشن خاص ✿

‏هیچ چیز در جهان
به خوبیِ
بویِ کسی
که دوستش داری
نیست

کپشن خاص ✿

آرزو می کنم که خنده ات
تنها به عادت مرسوم عکس گرفتن
نبوده باشد...!
و تو خندیده باشی در آن لحظه
از ته دل
چرا که خنده ی تو
جهان را زیبا می کند...

#یغما_گلرویی

کپشن خاص ✿

نه هر قصاب ماهر؛ میکنَد پوست...
نه هر نان و نمک خور؛ میشود دوست...