پست های مربوط به تقدیم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تقدیم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

وقتی مامان بابات رفتن شمال؛
یهو صدای کلید در میاد......️


این لحظه هزاران بار تقدیم به شما..

نباید وقتی یکی قلبشو سالم تقدیمت می‌کنه، تیکه‌تیکه‌ش کنی و بهش برگردونی.


.

قلبم واسه توئه،نفسم شدی .

تقدیم به همه ی شما دوستان.

حتماً پیشنهاد میدم گوش بدید.
پایین کلیک کن ،گوش کن حتماً.

تقدیم به
دوستانے ڪه
مارو همراهے میڪنند..

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
. ..

‏اون دقیقه‌هایے که دارے حاضر میشی، لباس قشنگات‌رو میپوشی،‌ چون میدونے «اون» هم قراره امشب اونجا باشه هزاران بار تقدیم تو باد!

‏اون دقیقه‌هایی که داری حاضر میشی، لباس قشنگات‌رو میپوشی،‌ چون میدونی «اون» هم قراره امشب اونجا باشه هزاران بار تقدیم تو باد!

عاشقانه ای زیبا.


تقدیم کن به کسی که عاشقشی ..️.. .

مداحی #راغب و هماهنگی بی نظیر یزدیا .

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍تقدیم به شما عزیزان عزاداریاتون قبول حق


... ..

اهنگی احساسی با مناظری زیبا......


تقدیم کن به اونی که دوسش داریبقیه پست های عاشقانه...
┄┅┄┅┄ ❥✿❥ ┄┅┄┅┄
☞.. ..

دعای آخرین روز سال
تقدیم به شما
. سال نو مبارک..️

‌‌‌‎.‌.
 ..