پست های مربوط به دلیل

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دلیل

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)


امروز ‏بدون هیچ دلیلی براش گل بخر و بگو که به یادش بودی..️

「♡」

خرداد، خرداد، خرداد
عجیب، عجیب، همه چیزشان عجیب است...
تعارف که نداریم که آقا، بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...
زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...
از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...
برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...
ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...
عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...

#امیرعلی_اسدی

آغاز حکومت خردادماهیای عزیز مبارک باشه ...

خرداد، خرداد، خرداد
عجیب، عجیب، همه چیزشان عجیب است...
تعارف که نداریم که آقا، بگذار رک بگویم این جماعت خردادی بی اعصابند ولی موقع عصبانیت بسیار جذاب میشوند...
زود عصبی میشوند ولی خدا میداند هیچی در دلشان نیست...
از رفتارهای عجیبشان برایت بگویم که یک لحظه با تو خوبند چند دقیقه بعد بدون هیچ دلیلی رفتارشان عوض میشود دمدمی مزاجند ولی باز هم میگویم همین دمدمی مزاج بودنشان هم جذاب است...
برایت بگویم که کمی تنوع طلب و عجول هستند...
ولی امان از زبانشان که انقدر شیرین و پر حرف است و برعکس به وقتش با همان زبانش تو را با خاک یکسان میکند...
عجیب ولی در عین‌ حال جذابند این ته تغاری های بهار...

آغاز حکومت خردادماهیای عزیز مبارک باشه ...

دلیل نمیشه چون احساساتمون رو خرجه شما نمیکنیم بی‌احساس باشیم شاید شما بی‌لیاقت باشین :)

‌‌‌‌‌‌.࿐

یه وقت‌هایی، کائنات ازت می‌خواد که صبر داشته باشی، نه به این دلیل‌ که می‌خواد تو رو تنبیه کنه، بلکه به این خاطر که می‌خواد از تو توی مرحلهٔ بعدی محافظت کنه، به زمان‌بندی زندگیت اعتماد کن به مراحلی که باید طی بشن ایمان داشته باش .

باید عشقی داشت
عشقی بزرگ در زندگی
از آن رو که این عشق
برای نومیدی‌های بی‌دلیلی که
ما را در چنگ می‌گیرد
عذر موجهی می‌تراشد.


. .

هیچ روزی تکرار نمی‌شود.
هیچ شبی دقیقاً مثل شب پیش نیست.
هیچ بوسه‌ای مثل بوسه‌ی قبل نیست.
و نگاهِ قبلی مثل نگاه بعدی نیست.
روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
این همه اندوهِ بی‌دلیل برای چیست؟
هیچ چیزی همیشگی نیست.
فردا که بیاید، امروز فراموش شده است.

#ویسواوا‌_شیمبورسکا

جمال ثریا چقد قشنگ میگه:
«اگر دیداری هم نباشد، حتی اگر لمسی هم نباشد، بی دلیل برای بعضی ها، همیشه جایی در دلهایمان هست…!»

.️ چاقی ارثی وجود نداره .️
. وقتی اقای مجری سابق ازدلیل چاقی و روش لاغری پرده برداری میکنه ..

‏تو حق نداری یکیو به خودت وابسته کنی بعد بدون دلیل بذاری بری.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

امروز, بدون, دلیلی, براش, یادش, بودی, خرداد, عجیب, چیزشان, تعارف, نداریم, بگذار, بگویم, جماعت, خردادی, اعصابند, موقع, عصبانیت, بسیار, جذاب, میشوند, عصبی, میداند, هیچی, دلشان, نیست, رفتارهای, عجیبشان, برایت, لحظه, خوبند, دقیقه, رفتارشان, میشود, دمدمی, مزاجند, میگویم, همین, بودنشان, تنوع, عجول, هستند, امان, زبانشان, انقدر, شیرین, برعکس, وقتش, همان, یکسان, میکند, جذابند, تغاری, بهار, آغاز, حکومت, عزیز, مبارک, باشه, نمیشه, خرجه, نمیکنیم, بیاحساس, باشیم, شاید, بیلیاقت, باشین, وقتهایی, کائنات, میخواد, داشته, تنبیه, بلکه, خاطر, مرحلهٔ, بعدی, محافظت, زمانبندی, زندگیت, اعتماد, مراحلی, باید, ایمان, عشقی, بزرگ, نومیدیهای, بیدلیلی, میگیرد, موجهی, میتراشد, روزی, تکرار, نمیشود, دقیقاً, بوسهای, بوسهی, نگاهِ, قبلی, روزها, زودگذرند, اندوهِ, چیست, چیزی, همیشگی, فردا, بیاید, فراموش, جمال, ثریا, قشنگ, میگه, دیداری, نباشد, لمسی, بعضی, همیشه, جایی, دلهایمان, چاقی, ارثی, وجود, نداره, وقتی, اقای, مجری, سابق, ازدلیل, لاغری, پرده, برداری, میکنه, یکیو, خودت, وابسته, بذاری,