کپشن های مربوط به گاهے

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی گاهے

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𖤐⃟.️••ℍ𝕒𝕡𝕡𝕚𝕟𝕖𝕤𝕤: 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕚𝕞𝕖𝕤 𝕒 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘, 𝕤𝕠𝕞𝕖𝕥𝕚𝕞𝕖𝕤 𝕒 𝕔𝕙𝕠𝕚𝕔𝕖!

خوشبختے: چیزے ڪه گاهے یه حسه، گاهے یه تصمیم!

‌‌‌‌‌‌.࿐

𖤐⃟🤍••Sometimes the best revenge is to smile and move on

گاهے وقتا بهترین انتقام اینه ڪه لبخند بزنے و رد شے

‌‌‌‌‌‌.࿐

گاهے راحت‌تر آن است
ڪہ با وجود اندوهے کہ
در درونتان موج مےزند
لبخند بزنید
تا اینڪہ بخواهید
بہ همہ‌ے عالم
علت غمگین بودنتان را بگید...!‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..

ببخشید...
اگر بیش از حد انتظار
از تو توقع دارم
گاهے یادم میرود
همین ڪہ نفس میڪشے
چقدر برایم خوب است...!


‍‍‍‍‍‍‍.. ..

هواے خانہ چہ دلگیر میشود

از این زمانہ دلم سیر میشود گاهے

مبر زموے سپیدم گمان بہ عمر دراز

جوان زحادثہ اے پیر میشود گاهے.. ‌

شجاعت همیشہ فریاد زدن نیست
گاهے صداے آرامے است
ڪہ در انتهاے روز مےگوید:
فردا دوباره تلاش خواهم ڪرد...!
.. ..

ساڪن ڪدامین نگاهے...؟!
اینجا بےتو انتظار فریاد میڪشد
امیدے برسان
من براے رسیدن چشم‌هاے تو
بےاندازه بیقرارم..... ..

Saddle the judging to God, you're just an on pedestal servant

قضاوت را بگذار بر دوش خدا، تو بنده ے لب پرتگاهے بیش نیستے

‌‌‌‌‌‌.࿐

ڪلیپ هاے زیبا با
دلنوشته هاے قشنگ
زیبا دلنشین وشیک
گاهے شاد گاهے احساسی
پر از حس قشنگه .....⚘


گاهے شیرینے یک خاطره از ڪسے ڪخ دیگر نیست دلت را در حد مرگ میزند ...