پست های مربوط به گمان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی گمان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا»
سلام بر کسانی که گمان می‌کنند
دنیا به آخر رسیده و
دیگر راهی برای آنها باقی نمانده،
و نمی‌دانند که خدا
بعد از هر سختی
راه راحتی برای آنها فراخ نموده ...️.

‏به گمانم ذهنیتی که آدم ها از خود برای هم به یادگار می گذارند، از همه چیز بیشتر اهمیت دارد. وگرنه همه آمده اند که یک روز بروند...‏
‏‌ #صمد_بهرنگی

گمان می‌کنیم او ما را از بالا می‌نِگرد
درحالی‌که او ما را از درون می‌بینَد ...

حقیقت آینه ای بود
که از آسمان و از دست خدا به زمین افتاد و شکست.
هر کس تکه ای از آن را برداشت،
خود را در آن دید،
گمان کرد حقیقت نزد اوست.
حال آنکه
حقیقت نزد همگان پخش بود.....


گمان می‌کنم اگر از درڪ خود ناتوان باشی، هرگز نخواهے توانست روح دیگرے را نیز دریابی.

#هرمان_هسه

ز کمال ناتوانی به لب آمدست جانم
به طبیب من که گوید که چه زار و ناتوانم

به گمان این فکندم تن ناتوان به کویت
که سگ تو بر سر آید به امید استخوانم…

#وحشی_بافقی

خبر به دورترین نقطه‌ء جهان برسد
نخواست او به منِ خسته بی‌گمان برسد
شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت
کسی‌که سهم تو باشد به دیگران برسد؟#نجمه_زارع

با عجله راه میرفتم ..
که محکم به چیزی خوردم ..
"آدم" بود!

منتظر بودم پرخاش کند
لبخندی زد و رفت ...
به گمانم "انسان" بود!

و بعد از این همه
هنوز بر این گمانی
که ناشناسی و پنهان؟
از بوی لباسهایم می‌فهمند محبوب منی،
از عطر تنم ‌می‌فهمند بامن بوده‌ای،
از دستِ خواب رفته‌ام،
می‌فهمند که تو برآن خواب رفته‌ای.
از امروز دیگر نمی‌توانم پنهانت کنم
از دستخطم،
می‌فهمند
برای تو می‌نویسم..

#نزار_قبانی

گمان می کنم
هر آدمی باید پشت پنجره ی اتاقش
یک گلدان
گل شمعدانی داشته باشد
که هر بار گلهایش خشک می شود
و دوباره گل می دهد
یادش بیفتد
که روزهای درد هم
به پایان می رسند .

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

إِنَّ, مَعَ, الْعُسْرِ, یُسْرًا, سلام, کسانی, گمان, میکنند, دنیا, رسیده, دیگر, راهی, برای, آنها, باقی, نمانده, نمیدانند, سختی, راحتی, فراخ, نموده, گمانم, ذهنیتی, یادگار, گذارند, بیشتر, اهمیت, دارد, وگرنه, آمده, بروند, صمدبهرنگی, میکنیم, بالا, مینِگرد, درحالیکه, درون, میبینَد, حقیقت, آینه, آسمان, زمین, افتاد, شکست, برداشت, اوست, آنکه, همگان, میکنم, ناتوان, باشی, هرگز, نخواهے, توانست, دیگرے, دریابی, هرمانهسه, کمال, ناتوانی, آمدست, جانم, طبیب, گوید, ناتوانم, فکندم, کویت, امید, استخوانم, وحشیبافقی, دورترین, نقطهء, جهان, برسد, نخواست, خسته, بیگمان, شکنجه, خودت, کسیکه, باشد, دیگران, نجمهزارع, عجله, میرفتم, محکم, چیزی, خوردم, منتظر, بودم, پرخاش, لبخندی, انسان, هنوز, گمانی, ناشناسی, پنهان, لباسهایم, میفهمند, محبوب, بامن, بودهای, دستِ, خواب, رفتهام, برآن, رفتهای, امروز, نمیتوانم, پنهانت, دستخطم, مینویسم, نزارقبانی, آدمی, باید, پنجره, اتاقش, گلدان, شمعدانی, داشته, گلهایش, دوباره, یادش, بیفتد, روزهای, پایان, رسند,