پست های مربوط به خواهد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی خواهد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

از من به شما نصیحت
مراقب دلتان باشید
خسته که شود
دلش میخواهد
هم از خودش
هم از همه دور شود. .


بیا که چون تو نبودَست
و هَم نخواهد بود ..️

- مولانا


هیچ دلم نمی‌خواهد زن باشم
هی منتظر باش
منتظر باش
منتظر باش

- هاینریش بل

Ꮖ'ᏞᏞ ᏔᎪᏆᎢ FᎾᎡ YᎾᏌ
ᏴᎬᏟᎪᏌᏚᎬ ᏔᏆᎢᎻ YᎾᏌ
ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴛʜɪɴɢs ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ

مَن مُنتظرِ تو خواهم ماند
چون با تو اتفاق ‌های زیبایی خواهد اُفتاد


می گویند بهار می آید
من اینجا بی تو دلم
شدید پاییز می خواهد .️.

- بهمن زارع


فقط دلم میخواهد معجزه امـ شادی چشم هات باشد .️

- سجاد افشاریان


دلم سفر می‌خواهد با حالی که خوش باشد لب‌هایی که بخندد دلی که آرامـ باشد شب موسیقی و در جاده ‌ای که هیچ پایانی نداشته باشد .

گاهی
زنده می مانی
به انتظار کسی
که هرگز نمی خواهد بیاید
. .

وقتی آدم به چیزی که می‌خواهد نمی‌رسد؛ زیاد دور نمی‌رود.
همان حوالی پرسه می‌زند و به آشناترین چیز نزدیک به او،
شبیه او،
چنگ می‌زند.

#فریبا_وفی
.رویای تبت


#mim.

Accept what is, let go of what was, and have faith in what will be.

آنچه که هست را بپذیر، آنچه که بود را رها کن،
و به آنچه خواهد بود ایمان داشته باش.

.࿐