کپشن های مربوط به خواهد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی خواهد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

همه چیز درست خواهد شد
بالاخره انعکاس چاقو را
فراموش خواهیم کرد
بالاخره مرغِ سحر نیز
با ما به میکده خواهد خواند
بالاخره ما هم روزی
به دلخواهِ خود زندگی خواهیم کرد

Things won’t go perfect. It’s all about how you adapt from those things and learn from mistakes.

همه چیز عالی پیش نخواهد رفت.
همه چیز به این بستگی دارد که چگونه با آن سازگار شوید و از اشتباهات درس بگیرید

‌‌‌‌‌‌.࿐

Appreciate this moment. When you do, your future will be full of magnificent moments.

قدر این لحظه رو بدون.
وقتی این کارو انجام بدی، آیندت پر از لحظات باشکوه خواهد شد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

Sometimes you have to go through the worst to get the best. Be patient. Your day will come.

گاهی برای بدست آوردن بهترین ها باید از بدترین ها گذشت.
صبور باش.
روز شما خواهد آمد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

«اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ»

"مطمئنا هرچی خدا بخواهد،
همان میشود!"

امیدوارم خدا برات خوب بخواد،
قشنگ بخواد، بهترینارو بخواد،
اونی که تو دلته رو بخواد،
چیزی که ذوقشو داری بخواد..
آره! امیدوارم فقط اون برات بخواد :)

وأنَّ الله سیُعوِّضنا عَمَّا مَرَرْنا به
خدا آنچه را که به ما گذشت جبران خواهد کرد.


《نَّوأ الله سیُعوِّضنا عَمَّا مَرَرْنا به》
خدا آنچه را که به ما گذشت جبران خواهد کرد ..

「♡」

𝓝𝓸𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓴𝓲𝓵𝓵 𝔂𝓸𝓾 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓸𝔀𝓷 𝓽𝓱𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽𝓼.✞✘

هیچ چیز بیش از افکار خودتان شما را نخواهد کشت. ◒✮

.࿐

اگر
خدا
آن
را
برای
شما
بخواهد؛
به
شما
میرساند.️


ᴛɪᴍᴇ ᴡɪʟʟ sʜᴏᴡ ʏᴏᴜ ᴡʜᴏ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇs ʏᴏᴜʀ ʜᴇᴀʀᴛ

زمان به شما نشان خواهد داد ڪه چه ڪسے سزاوارِ قلب شماست

‌‌‌‌‌‌.࿐