پست های مربوط به امیدوارم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی امیدوارم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

i pray my friends get through the battles that they don’t tell me about.

امیدوارم دوستم از پس جنگ هایی که به من راجع بشون چیزی نمیگه بر بیاد.

.࿐

I hope one day you wake up and feel better about everything.

امیدوارم یه روز از خواب بیدار بشی و نسبت به همه‌چی احساس بهتری داشته باشی.

.࿐

I hope there are days where you fall in love with being alive.

امیدوارم روزهایی باشن که تو عاشق زنده بودن باشی.

.࿐


امیدوارمـ امروز بهترین ها براتون اتفاق بیفته.️.

I Hope the next person you love is your soulmate.

امیدوارم نفر بعدی که عاشقش میشی،
همسر روحت باشه...

.࿐


امیدوارمـ اونی که دوسش دارین
دوستون داشته باشه
آخه چه حسی بهتر از این ..️


امیدوارمـ امروز از اون بهترین اتفاقا براتون پیش بیاد که آخر شب بگید عجب روز خوبی بودا .️.


تویی که داری این توییتُ میخونی امیدوارمـ اگر دلت به مهربونی و وجود یه‌ آدمـ خوشه همیشه کنارت بمونه..️

I’m very content with myself. I’m not looking to compete with anyone. I’m not looking to hate or hurt. I’m at peace. I hope you are too.

‎من از خودم راضیم.
‎من به دنبال رقابت با کسی نیستم.
‎من به دنبال نفرت و آزار نیستم.
‎من با خودم در آرامشم.
‎امیدوارم تو هم باشی...

.࿐

The only curse for people who want diversity
It could be this:
I hope you really fall in love today and don't touch it

تنها نفرین واسه آدمای تنوع طلب
میتونه این باشه:
”امیدوارم یروز واقعا عاشق بشی و بهش نرسی!

.࿐