کپشن های مربوط به تاریکی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی تاریکی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝑺𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒔𝒉𝒆 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒔 𝒉𝒐𝒘 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒐 𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒕𝒉𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒌𝒏𝒆𝒔𝒔

اون عاشق ماهه چون خوب می‌دونه چقدر سخته که تو اوج تاریکی بدرخشی.

「♡」

𝖸ı𝗅𝖽ı𝗓𝗅𝖺𝗋 𝗄𝖺𝗋𝖺𝗇𝗅ı𝗄 𝗈𝗅𝗆𝖺𝖽𝖺𝗇 𝗉𝖺𝗋𝗅𝖺𝗒𝖺𝗆𝖺𝗓

ستاره ها نمیتونن بدون تاریکی بدرخشن .️❥

𝚁𝙴𝙰𝙲𝙷𝙸𝙽𝙶 𝙰 𝙵𝙴𝚅𝙴𝚁 ??𝙸𝚃𝙲𝙷
𝙰𝙽𝙳 𝙸𝚃'𝚂 𝙱𝚁𝙸𝙽𝙶𝙸𝙽𝙶 𝙼𝙴 𝙾𝚄𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝙳𝙰𝚁𝙺 ...

امیدوارم این حسو حال،
منو از تاریکی بیرون ببره :)

.࿐

در تاریکی آن‌قدر مانده‌ام
که از روشنی حرف بزنم...


- سهراب‌ سپهری


. .

Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness.

امید به این است که بتوانید ببیند با وجود تمام تاریکی ها نور هم وجود دارد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

You're the sun to my darkness.

تو خورشیدی برای تاریکیِ منی.♡Behzad & fatemeh

. .

And finally we will find out that window of hope among the darkness of today...

وَ سَراَنجام پیدا خواهیم کرد
آن روزَنه اُمید را...
میانِ تاریکی‌های امروزمان ....

.࿐


تـو بـرایِ مـن همون امید تـو تاریکی بـودی.️.

「♡」

.
مـن شبـو دوسـت دارمـ
بـدون تاریکی مـا هـرگـز ستـاره هـارو نمی بینیم .️

.

#پروفایل‌متحرک ✦ در تاریکی شب تنها خداست که صدایت را میشنود