کپشن های مربوط به زیبایی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی زیبایی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐢𝐭𝐬 𝐨𝐰𝐧 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲

هر مرحله از زندگی زیبایی مختص خودشو داره.

「♡」

𝖘𝖔𝖒𝖊 𝖔𝖋 𝖞𝖔𝖚 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖙𝖔 𝖘𝖆𝖞 𝖙𝖍𝖆𝖓𝖐 𝖞𝖔𝖚 𝖋𝖔𝖗 𝖇𝖊𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖍𝖊 𝖗𝖊𝖆𝖘𝖔𝖓 𝖋𝖔𝖗 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖆𝖚𝖙𝖞 𝖔𝖋 𝖒𝖞 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉...

به بعضیام باید گفت..،
مرسی که هستی دلیل زیبایی دنیای من..️

.࿐

𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐦𝐲 𝐥𝐢𝐟𝐞: 𝐈𝐭 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐛𝐲 𝐲𝐨𝐮

زیبایی زندگی من چند برابر می شود وقتی کنار تو بگذرد 🤍

「♡」


𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒏𝒈𝒔 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهای خود اعتقاد دارند.🪂

𝐉𝐮𝐬𝐭 𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐧𝐬𝐞𝐥𝐲 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞

فقط یک لبخند زیبایی جهان را به شدت افزایش می دهد .️.

「♡」

𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒂 𝒏𝒆𝒘 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈

هیچوقت زیباییِ شروعِ دوباره رو
دست کم نگیر .

「♡」


⠀🪐⃤••𝗧 𝗛 𝗘
⠀⠀ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴏғ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɪs ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ
⠀⠀ʜᴇᴀʀᴛs , ɴᴏᴛ ᴛʜᴇɪʀ ғᴀᴄᴇs

زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..!

‌‌‌‌‌‌.࿐

It’s a beautiful thing when they remember all the little things that make you feel happy

وقتی همه ی چیزهای کوچکی که باعث خوشحالیت میشه رو به یاد میارند چیز زیباییه...

‌‌‌‌‌‌.࿐

Your beauty got my attention but you're personality stole my heart!

زیباییت توجه منو جلب کرد
اما شخصیتت قلب منو دزدید!

.࿐

زیبایی فقط توجه رو جلب میکنه اون چیزی که قلب رو تسخیر میکنه شخصیت آدماست ...