کپشن های مربوط به موفقیت

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی موفقیت

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Le meilleur endroit pour atteindre le succès est celui où vous êtes, avec ce que vous avez

بهترین جا برای رسیدن به موفقیت همون جاییه که شما هستید و با همون ابزاری که در اختیار دارید

‌‌‌‌‌‌.࿐

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد.
این نتیجه آمادگی، کار سخت و درس گرفتن از شکست است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑮𝒐𝒅, 𝑰 𝒘𝒐𝒏'𝒕 𝒂𝒔𝒌 𝒇𝒐𝒓 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒇𝒊𝒍𝒍 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆'𝒔 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒍𝒖𝒄𝒌

خدایا چیز زیادی ازت طلب نمی‌ کنم فقط زندگی همه‌ رو با خوشبختی عشق و موفقیت پُر کن.️

「♡」

𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐡𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮

موفقیت یه مزه دیگه ای داره زمانی که هیشکی بهت باور نداشته.️

「♡」

𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐚𝐧𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐬𝐞, 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬

بیشتر از هر عامل دیگه‌ ای تلاش خود آدمه که براش موفقیت و شادی به وجود میاره..

「♡」

𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒔 𝒐𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒂𝒚 𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔

تو می‌تونی توی مسیر موفقیتت استراحت کنی.️.

「♡」

𝙃𝙖𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙢𝙮 𝙜𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙪𝙘𝙚𝙨𝙨

اونایی که ازمـ منتفرن بزرگترین انگیزه هایِ من واسه موفقیت هستن.

𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐰𝐧

نشین‌ فقط‌ داستان‌ِ موفقیت‌ِ آدمها‌ رو‌ بخون داستان‌ِ موفقیت‌ِ خودت‌ رو‌ خلق کن🤍

「♡」

‏اونایی که به عشقشون نرسیدن به سندروم موفقیت دچار میشن ...

Success does not depend on Size of Brain, It always depend on size of thoughts.

موفقیت به اندازه مغز بستگی ندارد، همیشه به اندازه افکار بستگی دارد

‌‌‌‌‌‌.࿐