کپشن های مربوط به استرس

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی استرس

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

_ و قسم به جوان ایرانی،
مجموعه‌ای از استرس و نیاز و حسرت....استرس بار اول بوسیدنش اون لحظه که نمیدونی ناراحت میشه یا همراهیت میکنه، خیره شدن به لبای هم؛ واقعا لحظات قشنگیه

‏ادم نیاز داره بدون هیچ ترس و استرسی تمام محبت و دوست داشتنش رو برای یک نفر خرج کنه.

یه حرف بهت می‌زنم، سیو کن، یا پینش کن، هرموقع دیدی دارن اذیتت می‌کنن بخونش و بلافاصله حذفشون کن:
"روابط دوستانه یا عاشقانه‌ی تو باید عامل کاهش استرست باشن نه بیشتر شدنش. باید منبعی برای آروم شدن تو، پیشرفت، خوشحالی و آسون‌تر شدن مسیر زندگیت باشن.
اونا باید باشن تا از زندگیت لذت ببری و حالت خوب باشه کنارشون. نه برعکسش. چون زندگی خودش به اندازه کافی سخت هست."

#دیاکو
. .

روانشناسا میگن:
اگه فردی زیاد میخنده از درون تنهاست
اگه زیاد میخوابه ،ناراحته
اگه کم و سریع حرف میزنه،داره
یه چیزیو مخفی میکنه
اگه بلند حرف میزنه ، میخاد شنیده شه
اگه زیاد غذا میخوره ، استرس داره
اگه چیزا ساده عصبانیش میکنه، نیاز به محبت داره....


. .

The people in your life should be a source of reducing stress, not causing more of it

آدمهای زندگیت، باید برات سرچشمه ی کم شدن استرس باشن ، نه دلیل بیشتر شدنش

‌‌‌‌‌‌.࿐

Take life day by day, and be grateful for the little things. Don’t get stressed over what you can’t control

زندگی را روز به روز دنبال کن؛ و برای چیزهای کوچک سپاسگزار باش، به خاطر چیزی که نمیتونی کنترلش کنی استرس نداشته باش

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏برای تحمل اینهمه رنج و سختی،
اینهمه فشار و استرس،
این حجم از تنهایی...
نیازمند قلب بزرگتری هستم.⚘..Stress , anxiety and depression are caused when we are living to please others .

استرس ، اضطراب و افسردگی زمانی به وجود میان که برای رضایت بقیه زندگی کنی .

‌‌‌‌‌‌.࿐

‏تا چشم کار میکنه بلاتکلیفی،
افسردگی، گرونی، خستگی،
استرس و فکرو خیال منفی
موج میزنه.....


اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

جوان, ایرانی, مجموعهای, استرس, نیاز, حسرت, بوسیدنش, لحظه, نمیدونی, ناراحت, میشه, همراهیت, میکنه, خیره, لبای, واقعا, لحظات, قشنگیه, داره, بدون, استرسی, تمام, محبت, دوست, داشتنش, برای, میزنم, پینش, هرموقع, دیدی, دارن, اذیتت, میکنن, بخونش, بلافاصله, حذفشون, روابط, دوستانه, عاشقانهی, باید, عامل, کاهش, استرست, باشن, بیشتر, شدنش, منبعی, آروم, پیشرفت, خوشحالی, آسونتر, مسیر, زندگیت, اونا, ببری, حالت, باشه, کنارشون, برعکسش, خودش, اندازه, کافی, دیاکو, روانشناسا, میگن, فردی, زیاد, میخنده, درون, تنهاست, میخوابه, ناراحته, سریع, میزنه, چیزیو, مخفی, بلند, میخاد, شنیده, میخوره, چیزا, ساده, عصبانیش, آدمهای, برات, سرچشمه, دلیل, دنبال, چیزهای, کوچک, سپاسگزار, خاطر, نمیتونی, کنترلش, نداشته, تحمل, اینهمه, سختی, فشار, تنهایی, نیازمند, بزرگتری, هستم, اضطراب, افسردگی, زمانی, وجود, میان, رضایت, بقیه, بلاتکلیفی, گرونی, خستگی, فکرو, خیال, منفی,