کپشن های مربوط به چیزهای

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی چیزهای

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Beautiful things happen when you distance yourself from negativity.

چیزهای خوب وقتی اتفاق میوفتن که شما از چیزهای منفی دوری کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

True love and loyal friends are two of the hardest things to find.

عشق واقعی و دوستان وفادار دو مورد از سخت ترین چیزهایی هست که میشه پیدا کرد.

‌‌‌‌‌‌.࿐

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
 
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام...

‌‌‌‌‌‌.࿐

The first step to getting what you want is having the courage to get rid of what you don't

اولین قدم برای رسیدن به چیزهایی که میخوای اینه که جرئت خلاص شدن از چیزهایی که نمیخوای رو داشته باشی

‌‌‌‌‌‌.࿐

Removing yourself from shit that repeatedly messes with your mental health and hurts your heart is top tier self-care.

دور کن خودتو از چیزهایی که به طور مکرر سلامت روانتو به هم و به قلبت آسیب میزنه.
این نوعی مراقبت از خودته...

‌‌‌‌‌‌.࿐

𝑫𝒐𝒏'𝒕 𝒃𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒖𝒅 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒘𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒉𝒆𝒂𝒑 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒃𝒖𝒚𝒆𝒓𝒔

مغرور نشو اگه همه میخوانت چیزهای ارزون خریدارهای زیادی دارن

「♡」

Life is too short to keep the good things waiting for a special occasion to enjoy them.

زندگی کوتاه تر از آن است که منتظر یک موقعیت خاص باشید که از چیزهای خوب لذت ببرید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

𖤐⃟••In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on...°

توی سه ڪلمه میتونم تمام چیزهایے ڪه تو زندگے یاد گرفتم رو خلاصه ڪنم: این نیز بگذرد...

.࿐

𝒃𝒆 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈.

با چیزهایی که داری شاد باش
در حالی که داری برای چیزهایی که میخوای تلاش میکنی..

Don't be afraid to give up the good and go for the great

از، از دست کشیدن از چیزهای خوب و رفتن به دنبال چیزهای عالی نترس

‌‌‌‌‌‌.࿐