پست های مربوط به همان

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی همان

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

‏اگر کسی را دوست ندارید
بدون تعارف به او بگوئید: دوستت ندارم!
و همان جا تمامش کنید...
ادامه اش ندهید!
نگذارید وابسته تر شود!
دلگرمش نکنید!
دلش را خوش نکنید!
که بعد روزی با یک بهانه‌ی کوچک رهایش کنید!
باور کنید آدمی که بی‌هوا رها میشود
دیگر به زندگی عادی باز نمیگردد!!

‏تو را ای چرخ، بسیار آزمودم
همانی و همانی و همانی ...

- اوحدی

. .

The only one who will never break your heart;
He is the one who made it.

تنها کسۍ‌ که‌ هرگز‌ قلبت‌ ر‌ا نخواهد‌ شکست ؛
همان‌ کسۍ‌ است‌ که‌ آن‌ را ساخته

‌‌‌‌‌‌.࿐

برای همه‌ی ما
همه‌ی روزها فراموش می ‌شوند
به جز همان یک روز
که نشانیِ آن را به هیچکس نگفته‌‌ایم.

#محمدرضا_عبدالملکیان

همه ی آدمهایی که ترکتان کرده اند،
یک روز برمیگردند!
از الان خودتان را برای حرفهای آن روز، آماده کنید؛
مبادا خام شوید!
یادتان باشد که هیچ چیز تغییر نکرده،
فقط همان آدمِ سابقی است که بهتر از شما را پیدا نکرده!


کنار «تو.» زندگی همان گونه است
که میخواهم ...
هوا هم هر چقدر ابری. باشد یا بارانی.، آفتابی. مهم نیست...
کنار تو مهم نیست چقدر دلگیرم همین که هستی خودش آرامم میکند...

°
به هیچ چیز این دنیا
اعتباری نیست
همان هایی که
روزی بعد از هر کلمه‌شان
از ما می خواهند که
مراقب خودمان باشیم
همان‌هایی که روزی
اگر یک ساعت از ما
بی‌خبر باشند، دیوانه می‌شوند
روزی هم چنان بی دلیل
میروند و ماه‌ها و سال‌ها
به یادمان نمی‌افتند
که می‌مانیم میان این پارادوکس
که کدامشان تظاهر بود
آن بی قراری ها ؟!
یا این بی خبری‌ها ؟!
به هیچ چیز این دنیا
اعتباری نیست ...
نه به نگرانی هایش
نه به بی‌خبری هایش ...


پیر شدن کنار تو بوی بهار نارنج می دهد جانم،عجیب می چسپد وقتی که با دستان گرم و لرزانت موهای برفی ام را از روی صورتم که حالا دیگر سالهاست گذر عمر رویش خط انداخته کنار می زنی و نگاهت را با همان چشمان پر از مهرقدیمی به صورتم می دوزی و می پرسی امروز کدام غزلت را به تن کرده ای که انقدر زیبا شده ای حضرت دلبر؟!
#مهسا_گلدی_پور


می شود سخت ترین مساله آسان باشد
پشت هر کوچه ی بن بست خیابان باشد!
.
می شود حال بد ثانیه ها خوش باشد
شهر هم غرقِ همآغوشیِ باران باشد
.
گیرم این عشق که آتش زده بر زندگی ات
بعد جان کندنِ تو شکل گلستان باشد!
.
بعد یک عمر به ویرانه ی تو برگردد
تا درین شعر پر از حادثه مهمان باشد
.
گیرم این دفعه که برگشت، بماند...نرود!
گیرم از رفتنِ یک باره پشیمان باشد
.
فرض کن حسرتِ پاییز تو را درک کند
روز برگشتنِ او اوّلِ آبان باشد!
.
بی خیالِ غم هر روزه، چرا که دل من
مثل ریگی ست که در کفش تو پنهان باشد!

#امید_صباغ_نو

"روز برگشتنِ او اوّلِ #آبان باشد"“Remember, darkness does not always equate to evil, just as light does not always bring good.”
― P.C. Cast

"به یاد داشته باش، تاریکی همیشه برابر شر نیست، همانطور که نور همیشه خوبی رو به ارمغان نمیاره."

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

دوست, ندارید, بدون, تعارف, بگوئید, دوستت, ندارم, همان, تمامش, کنید, ادامه, ندهید, نگذارید, وابسته, دلگرمش, نکنید, روزی, بهانهی, کوچک, رهایش, باور, آدمی, بیهوا, میشود, دیگر, زندگی, عادی, نمیگردد, بسیار, آزمودم, همانی, اوحدی, تنها, هرگز, قلبت, نخواهد, شکست, ساخته, برای, همهی, روزها, فراموش, شوند, نشانیِ, هیچکس, نگفتهایم, آدمهایی, ترکتان, کرده, برمیگردند, الان, خودتان, حرفهای, آماده, کنید؛, مبادا, شوید, یادتان, باشد, تغییر, نکرده, آدمِ, سابقی, بهتر, پیدا, کنار, گونه, میخواهم, چقدر, ابری, بارانی, آفتابی, نیست, دلگیرم, همین, هستی, خودش, آرامم, میکند, دنیا, اعتباری, کلمهشان, خواهند, مراقب, خودمان, باشیم, همانهایی, ساعت, بیخبر, باشند, دیوانه, میشوند, چنان, دلیل, میروند, ماهها, سالها, یادمان, نمیافتند, میمانیم, میان, پارادوکس, کدامشان, تظاهر, قراری, خبریها, نگرانی, بیخبری, بهار, نارنج, جانم, عجیب, چسپد, وقتی, دستان, لرزانت, موهای, برفی, صورتم, حالا, سالهاست, رویش, انداخته, نگاهت, چشمان, مهرقدیمی, دوزی, پرسی, امروز, غزلت, انقدر, زیبا, حضرت, دلبر, ترین, مساله, آسان, کوچه, خیابان, ثانیه, غرقِ, همآغوشیِ, کندنِ, گلستان, ویرانه, برگردد, درین, حادثه, مهمان, دفعه, برگشت, بماند, نرود, رفتنِ, باره, پشیمان, حسرتِ, پاییز, برگشتنِ, اوّلِ, آبان, خیالِ, ریگی, پنهان, داشته, تاریکی, همیشه, برابر, همانطور, خوبی, ارمغان, نمیاره,