پست های مربوط به دردناک

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی دردناک

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

سه ضلع یک رابطه ی سالم عبارتند از:
تعهد، تفاهم و هوس
رابطه ی بدون هوس فاقد شور و شوق و انرژی است
رابطه ی بدون تفاهم، عذاب‌آور و دردناک است
رابطه ی بدون تعهد فاقد امنیت است
برای داشتن یک رابطه سالم، هر سه ضلع باید همزمان وجود داشته باشند..️I just feel like no one really gets me
and it's sad to see ...

وقتی کسی نیست که جذبش بشی،
خیلی دردناکه :)

.࿐

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...
#مسلم_علادی

‏یه روز برای آخرین بار کسایی که دوست داریم رو بغل میکنیم،
برای آخرین بار میخندیم،
برای آخرین بار به کسی که دوستش داریم پیام میدیم،
برای آخرین بار دوستامونو میبینیم
و قسمت دردناکش اینه که نمیدونیم آخرین باره

✿ کپشن خاص ✿

بعضی وقت ها کسی را دوست دارید ولی هرچقدر که با خودتان کلنجار می‌روید می‌بینید وصله‌ی شما نیست...
وسط شاد ترین و بهترین لحظاتتان یکدفعه کاری می‌کند که خشکتان می‌زند...
و هربار از خودتان میپرسید این همان آدمیست که ایییین همه برای بدست آوردنش تلاش می‌کنم؟!
با علاقه‌مند شدن به اینگونه آدمها در واقع برای هر لحظه‌ی زندگیتان باید انتظار یک زخم ناگهانی را داشته باشید...
خط زدنِ این آدمها و خب اصولا هر آدمی که دوستش داریم خیلی دردناک است اما
کنار گذاشتنشان یک خوبی بزرگ دارد
آن هم اینکه وقتی مدت زیادی گذشت و کم کم بر احساستان مسلط شدید
هربار که از دور همان رفتارها را از آنها میبینید برای تصمیم درستی که گرفته‌اید به خودتان می‌بالید...

#مسلم_علادی

فقط کسایی ک به تکستای دردناک خودکشی علاقه دارن:
•••••••

مردم کشور من، با نفرت به صحنه بوسیدن دو عاشق نگاه می‌کنند!
اما با اشتیاق برای صحنۀ اعدام جمع می‌شوند...
با چنین مردمی
زندگی دردناک است...

.#فریدون_فرخزاد

ᴘʀᴇᴛᴇɴᴅɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ʜᴀᴘᴘʏ ɪꜱ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀᴛʜ ꜱᴀᴅɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ

تظاهر به شادی دردناک ترین اندوه جهان است.

[خاطراتی که آدمهایش رفته‌اند دردناکند
ولی خاطراتی که آدمهایش حضور دارند
اما شبیه گذشته نیستند دردناکترند:).]
.. ..

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners change

خیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

. ⃟.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

رابطه, سالم, عبارتند, تعهد, تفاهم, بدون, فاقد, انرژی, عذابآور, دردناک, امنیت, برای, داشتن, باید, همزمان, وجود, داشته, باشند, وقتی, نیست, جذبش, خیلی, دردناکه, بعضی, دوست, دارید, هرچقدر, خودتان, کلنجار, میروید, میبینید, وصلهی, ترین, بهترین, لحظاتتان, یکدفعه, کاری, میکند, خشکتان, میزند, هربار, میپرسید, همان, آدمیست, ایییین, بدست, آوردنش, تلاش, میکنم, علاقهمند, اینگونه, آدمها, واقع, لحظهی, زندگیتان, انتظار, ناگهانی, باشید, زدنِ, اصولا, دوستش, داریم, کنار, گذاشتنشان, خوبی, بزرگ, دارد, اینکه, زیادی, گذشت, احساستان, مسلط, شدید, رفتارها, آنها, تصمیم, درستی, گرفتهاید, میبالید, مسلمعلادی, آخرین, کسایی, میکنیم, میخندیم, پیام, میدیم, دوستامونو, میبینیم, قسمت, دردناکش, اینه, نمیدونیم, باره, کپشن, تکستای, خودکشی, دارن, مردم, کشور, نفرت, صحنه, بوسیدن, عاشق, نگاه, میکنند, اشتیاق, صحنۀ, اعدام, میشوند, چنین, مردمی, تظاهر, شادی, اندوه, جهان, خاطراتی, آدمهایش, رفتهاند, دردناکند, حضور, دارند, شبیه, گذشته, نیستند, دیگه, احتیاج, نداره, رفتارش, باهات,