پست های مربوط به بکشد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بکشد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

U cannot repeatedly disappoint
somebody & expect their energy to
still crave you

شما نمی توانید بارها و بارها کسی را ناامید کنید و انتظار داشته باشید که انرژی او همچنان اشتیاق شما را بکشد.


. .

در خانه تکانی دلت،
نگرانی هایت را بتکان
خاطراتت را...!

نمیگویم دور بریز، اما
قاب نکن به دیوار دلت...!

در جاده ی زندگی ، نگاهت که عقب عقب باشد،
زمین میخوری
زخم برمیداری
و درد میکشی

دوست خوبم
نه از بی مهری کسی دلگیر شو
نه به محبت کسی دلگرم
بخاطر آنچه که از تو گرفته شده، دلسرد مباش،
تو چه میدانی؟
شاید
روزی
ساعتی
آرزوی نداشتنش را میکردی...!
تنها به خدایت اعتماد کن و خودت را به او بسپار♡
هیچ کس
آنقدر قوی نیست
که ساعت ها را برعکس نفس بکشد
در آینه لبخند بزن
این همان جایی است که باید باشی...!
"هیچکس تو نخواهد شد"!


‏به قول هوشنگ گلشیری
«آدمـ زمین نیست که بتواند بار همه این
تلخی‌ها را به دوش بکشد»

خواست تنهایی مارا به رخ ما بکشد
تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت

#هوشنگ_ابتهاج. .

کشتی ها به خاطر آب اطرافشان غرق نمیشوند، بلکه آنها به دلیل آبی که داخلشان جمع میشود غرق میشوند!
هیچگاه اجازه ندهید که اتفاقات پیرامون شما به درونتان نفوذ کند و شما را پایین بکشد...

باید کسی باشد
که به خواب هایت
سرک بکشد
جایِ فصل ها را عوض کند
ستاره ها را
بچیند رویِ بالشتَت
دردهایت را بتکاند
ترس هایت را
فراری دهد
دست به موهایت بکشد
و آرام درآغوش بگیردَت
و بگوید :
آرام بخواب
بیدار که شدی
من اینجا هستم ...

#عادل_دانتیسم

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،
خاطراتت را،
نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیوار
دلت…
در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقب
باشد؛
زمین می خوری…
زخم بر می داری…
و درد می کشی…
نه از بی مهری کسی دلگیر شو …
نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،
دلسرد مباش، تو چه می دانی؟
شاید … روزی … ساعتی … آرزوی
نداشتنش را می کردی…
تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …
هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتها
بر عکس نفس بکشد
در آینده لبخند بزن…
این همان جایی است که باید باشی!
هیج کس تو نخواهد شد
آرامش سهم توست …

✿ کپشن خاص ✿
نمی شود توقـع بیجــا داشت!
نمیتوانی از کسی که دل در گرو دیـگری دارد، انتظار دل بستن به خویش را داشته باشی!
مهم نیست چقدر تلاش کنی نمیشـود که نمیشود!
مثل این می ماند که از ماهی انتظار داشته باشی
از اینکه آنرا در هوای بارانی پاییز شـمال
در دستانت میگیری تا اکسیژن را نفس بکشد
لذت ببرد!
دل فقط یکبار میرود
و وقتی رفـت بر نخواهد گشت
مهم نیست چقدر تلاش کردی
مهم این بود که دیر فهمیدی نمی شود
دلی که به دیگری سپرده شده را با خود ببری!

برای بعضـی کلاسـها در زندگی
باید بهــای سنگینـی پرداخت!

#مریم_شاه_پسند

بخشیده‌ام!
شما هم اگر بخواهید می‌توانید ببخشید
آدم زمین نیست که بتواند بار همه‌ی این تلخی‌ها را به دوش بکشد...

.هوشنگ گلشیری
.نیمه ی تاریک ماه#mim.

قرارمان سرمیز صبحانه.
من عشق آورم،توعسل
من مربای بهارکنارنان میگذارم
توچندبیت غزل
بادوفنجان چای
که دَم بکشد درنگاهمان

صبحتون پرازعشق.

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

توانید, بارها, ناامید, کنید, انتظار, داشته, باشید, انرژی, همچنان, اشتیاق, بکشد, خانه, تکانی, نگرانی, هایت, بتکان, خاطراتت, نمیگویم, بریز, دیوار, جاده, زندگی, نگاهت, باشد, زمین, میخوری, برمیداری, میکشی, دوست, خوبم, مهری, دلگیر, محبت, دلگرم, بخاطر, آنچه, گرفته, دلسرد, مباش, میدانی, شاید, روزی, ساعتی, آرزوی, نداشتنش, میکردی, تنها, خدایت, اعتماد, خودت, بسپار, آنقدر, نیست, برعکس, آینه, لبخند, همان, جایی, باید, هیچکس, نخواهد, هوشنگ, گلشیری, بتواند, تلخیها, خواست, تنهایی, مارا, کشتی, اطرافشان, نمیشوند, بلکه, آنها, دلیل, داخلشان, میشود, هیچگاه, اجازه, ندهید, اتفاقات, پیرامون, درونتان, نفوذ, پایین, خواب, جایِ, ستاره, بچیند, رویِ, بالشتَت, دردهایت, بتکاند, فراری, موهایت, آرام, درآغوش, بگیردَت, بگوید, بخواب, بیدار, اینجا, هستم, شکست, باشد؛, ساعتها, برعکسنفس, آینده, آرامش, توست, کپشن, توقع, بیجا, نمیتوانی, دیگری, دارد, بستن, خویش, چقدر, تلاش, نمیشود, ماند, ماهی, اینکه, آنرا, هوای, بارانی, پاییز, شمال, دستانت, میگیری, اکسیژن, ببرد, یکبار, میرود, وقتی, فهمیدی, سپرده, ببری, برای, بعضی, کلاسها, بهای, سنگینی, پرداخت, بخشیدهام, بخواهید, میتوانید, ببخشید, همهی, نیمه, تاریک, قرارمان, سرمیز, صبحانه, آورم, توعسل, مربای, میگذارم, توچندبیت, بادوفنجان, درنگاهمان, صبحتون, پرازعشق,