پست های مربوط به است؛

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی است؛

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Everything is temporary; emotions, thoughts, people and scenery. Do not become attached, just flow with it.

همه چیز موقتی است؛ احساسات ، افکار ، مردم و مناظر. وابسته نشوید ، فقط در جریان آن باشید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

تجربه‌ی عشق، هیچ‌گاه اشتباه نیست و هر آدمی که شما با او عشق را تجربه کردید، یکی‌ از مهم‌ترین، باارزش‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین انسان‌هایی‌ست که وارد زندگی‌تان شده است؛ حتی اگر نتیجه‌ی عشق، آن چیزی نیست که‌ می‌خواستید، فقط بدانید، شما «عشق» را با آن‌ فرد تجربه کردید، پس شما با قلب و تمام ناهشیارتان و تمام وجود درونی‌تان دوستش دارید.
حتی اگر از دستش داده باشید.
«عشق» باارزش‌ترین و دردناک‌ترین اتفاقی‌ست که یک انسان می‌تواند با تمام وجودش تجربه کند.

.#پونه_مقیمی

.
خورشید جان، امان از این بی تو گذشتن ها؛ وقتی از شما دورم، برف های درونم آغاز می شود. کاش می دانستید درباره تان چه فکر می کنم. من برای دیدن شما همه ی درها را زده ام.
عاشقی خوب است؛ زندگی حلال کسانی که عاشق اند. من خجالتی ام و هنوز نمی دانم اسم تان را چگونه تلفظ کنم. ای کاش عشق، خود لب و دهان داشت.

. اجازه می فرمایید گاهی خواب شما را ببینم؟
.#محمد_صالح_علا

#mim.

زندگی دفتری از خاطره هاست؛
یک‌نفر در دل شب
یک‌نفر در دل خاڪ
یک‌نفر همدم خوشبختی هاست
یک نفر همسفر سختی هاست
چشم تابازکنیم
عمرمان میگذرد،ما همه رهگذریم؛
آنچه باقیست فقط #خوبیهاست


. .

همه کیفیت زندگی توی لحظه‌هاست؛ حال الانت، حس این لحظه‌ات وگرنه طول زندگی چیزی جز تکرار نیست

شب‌گرد نامِ دیگرِ من است؛
شب‌ها آنقدر دور عکس‌هایت میگردم
تا بالاخره یک جایی
حوالیِ تو خوابم میبرد..

#زهرا_سرکارراه

. .

تاریکیِ این روزها بسیار غلیظ است....
برای هم نور باشیم؛
می‌دانم که سخت است؛ کم‌رمقیم، خاموشیم، جان نداریم...
نور عظیم را نمی‌گویم؛
منظورم همان نور کم‌جانِ محوی است
که باعث می‌شود در تاریکی،
چشم چشم را ببیند....
همان باشیم برای هم....
تنها همان....


Your life is precious. Be careful with who you allow to be present in it Protect your territory.

زندگی تو گرانبهاست؛ مراقب باش به چه کسی
اجازه میدی در اون حضور داشته باشه.
از قلمرو خودت محافظت کن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

میدانی
غمگین ترین نوع دوست داشتن این است؛
که بگویی سلام، خوبی؟ من هم خوبم
اما نگویی دوستت دارم
نتوانی که بگویی
نباید که بگویی..

#پریسا_زابلی_پور

و من یک شب،
کنار مردی میخوابم که تو نیستی...
و شکنجه میشوم وقتی
اسمم را آرام صدا میکند ...

و تو حتما آن لحظه
از خواب پریده ای؛
شاید به بهانه ی تشنگی....

اما دلیلش قطعا این است؛
که من اشتباهی با نام تو،
آن مرد را صدا کرده ام...

#رویا_میم

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

موقتی, است؛, احساسات, افکار, مردم, مناظر, وابسته, نشوید, جریان, باشید, تجربهی, هیچگاه, اشتباه, نیست, آدمی, کردید, مهمترین, وارد, زندگیتان, نتیجهی, چیزی, میخواستید, بدانید, تمام, وجود, درونیتان, دوستش, دارید, دستش, داده, اتفاقیست, انسان, میتواند, وجودش, پونهمقیمی, خورشید, امان, گذشتن, دورم, درونم, آغاز, دانستید, درباره, برای, دیدن, درها, عاشقی, حلال, کسانی, خجالتی, هنوز, دانم, چگونه, تلفظ, دهان, داشت, اجازه, فرمایید, گاهی, خواب, ببینم, دفتری, خاطره, هاست؛, یکنفر, همدم, خوشبختی, همسفر, سختی, تابازکنیم, عمرمان, میگذرد, رهگذریم؛, آنچه, باقیست, خوبیهاست, کیفیت, لحظههاست؛, الانت, لحظهات, وگرنه, تکرار, شبگرد, نامِ, دیگرِ, شبها, آنقدر, عکسهایت, میگردم, بالاخره, جایی, حوالیِ, خوابم, میبرد, تاریکیِ, روزها, بسیار, غلیظ, باشیم؛, میدانم, کمرمقیم, خاموشیم, نداریم, عظیم, نمیگویم؛, منظورم, همان, کمجانِ, محوی, باعث, میشود, ببیند, تنها, مراقب, میدی, حضور, داشته, باشه, قلمرو, خودت, محافظت, میدانی, غمگین, داشتن, بگویی, سلام, خوبم, نگویی, دوستت, دارم, نتوانی, نباید, کنار, مردی, میخوابم, نیستی, شکنجه, میشوم, اسمم, آرام, میکند, حتما, پریده, شاید, بهانه, تشنگی, دلیلش, قطعا, اشتباهی, کرده, رویامیم,