کپشن های مربوط به بخواهی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بخواهی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

وقتی کسی که دوستش داری، کسی که در زندگی‌ات نقشی داشته، می‌رود، می‌میرد و دیگر نیست، همه چیز دگرگون می‌شود !
چه بخواهی و چه نخواهی. آنچه به جا میماند، کتاب‌ها هستند و نامه‌ها و عکس‌ها ، یادها و اندوهی چاره‌ ناپذیر و گاهی هم در گوشه‌ای، خیابانی، کسی را اشتباهی به جای او می‌گیری و به دنبالش می‌دوی !


. .

گاهی راحت تر آن است با وجود اندوهی که در درونتان موج می زند لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به همه عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید!. .

گاهے راحت‌تر آن است
ڪہ با وجود اندوهے کہ
در درونتان موج مےزند
لبخند بزنید
تا اینڪہ بخواهید
بہ همہ‌ے عالم
علت غمگین بودنتان را بگید...!‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..

Your limitations only exist in your mind. And you can choose to release them at any moment you want.

محدودیت های شما فقط در ذهنتان وجود دارد و می توانید هر لحظه که بخواهید آنها را آزاد کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

چه بخواهیـم، چه نخواهیم
باید از کوچه های زندگی عبور کنیم؛ژ
گاهی تلخ، گاهی شیـرین
کوچه های زندگی را عبورها می سازنـد.

«دلم از کار جهان گرفته است.
آمده‌ام تا مرا بخواهی.
که دلم بر هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، اِلّا به تو.»

.عطار
قبول باشه ..️

- عجیب بهت دلبسته شده ام
ولی من فکر میکنم عاشقت شده ام
- با من زندگی می کنی؟
تا هر وقت بخواهی، اگر مرا نخواستی و بهم گفتی برو من چکار کنم؟
- برو،ولی مرا هم با خودت ببر
کجا؟
- توی بغلت

چیزهایی هست که هرچه هم که نخواهی‌شان، باز می‌آیند، باز سنگین و بی‌رحم می‌آیند و خود را روی تو می‌افکنند و گرد تو را می‌گیرند و توی چشم و جانت می‌روند و همه‌ء وجودت را پر می‌کنند و آن را می‌ربایند که دیگر تو نمی‌مانی‌، که دیگر تو نمانده‌ای که آن‌ها را بخواهی یا نخواهی. آن‌ها تو را از خودت بیرون رانده‌اند و جایت را گرفته‌اند و خود تو شده‌اند.
دیگر تو نیستی که درد را حس کنی. تو خود درد شده‌ای...!


#ابراهیم_گلستان
- آذر، ماه آخر پاییز

احساس درد ، همراهِ ما بزرگ می شود و هر ثانیه ، استانداردها و آستانه ی هشدارش تغییر کرده ، و به احساساتی که پشتِ سر گذاشته ، بی تفاوت می شود . دردهایِ دیروز ، مسخره ترین اتفاقات از نگاهِ امروز ماست و دردهای امروز هم قطعا برایِ فردا و فرداهایمان پیش پا افتاده و دم دستی خواهند بود ، پس غصه خوردن برایِ احساسات و مشکلاتِ مقطعی که با گذر زمان ، بی اهمیت می شوند ، منطقی نیست !
از آدم هایِ دیروز ، آن ها که لیاقت داشته اند ، هنوز هم هستند و آن ها که ارزش ماندن نداشته یا به ما مربوط نبوده اند ، بی آن که بخواهیم یا حواسمان باشد ؛ فراموششان کرده ایم .
هم دردها و هم آدم ها ، راحت تر از چیزی که فکرش را می کنیم ، فراموش می شوند ... باید به "زمان" سپرد ،
زمان ؛ تکلیفِ اهمیت و ارزش اتفاقات و آدم ها را روشن می کند .

. .

I worship your eyes whether you want or not

تو چه بخواهی،چه نخواهی،من چشمانت را میپرستم...!
▵⚉⁻ᴱⁿᵈᵖᵃʳᵗ

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

وقتی, دوستش, داری, زندگیات, نقشی, داشته, میرود, میمیرد, دیگر, نیست, دگرگون, میشود, بخواهی, نخواهی, آنچه, میماند, کتابها, هستند, نامهها, عکسها, یادها, اندوهی, چاره, ناپذیر, گاهی, گوشهای, خیابانی, اشتباهی, میگیری, دنبالش, میدوی, راحت, وجود, درونتان, لبخند, بزنید, اینکه, بخواهید, عالم, غمگینی, توضیح, دهید, گاهے, راحتتر, اندوهے, مےزند, اینڪہ, همہے, بودنتان, بگید, محدودیت, ذهنتان, دارد, توانید, لحظه, آنها, آزاد, کنید, بخواهیم, نخواهیم, باید, کوچه, عبور, کنیم؛ژ, شیرین, عبورها, سازند, جهان, گرفته, آمدهام, هیچکس, قرار, نمیگیرد, اِلّا, عطار, قبول, باشه, عجیب, دلبسته, میکنم, عاشقت, نخواستی, گفتی, چکار, خودت, بغلت, چیزهایی, هرچه, نخواهیشان, میآیند, سنگین, بیرحم, میافکنند, میگیرند, جانت, میروند, همهء, وجودت, میکنند, میربایند, نمیمانی, نماندهای, بیرون, راندهاند, جایت, گرفتهاند, شدهاند, نیستی, شدهای, پاییز, احساس, همراهِ, بزرگ, ثانیه, آستانه, هشدارش, تغییر, کرده, احساساتی, پشتِ, گذاشته, تفاوت, دردهایِ, دیروز, مسخره, ترین, اتفاقات, نگاهِ, امروز, ماست, قطعا, برایِ, فردا, افتاده, دستی, خواهند, خوردن, مشکلاتِ, مقطعی, زمان, اهمیت, شوند, منطقی, لیاقت, هنوز, ارزش, ماندن, نداشته, مربوط, نبوده, حواسمان, باشد, فراموششان, چیزی, فکرش, سپرد, تکلیفِ, روشن, چشمانت, میپرستم,