کپشن های مربوط به بخواهی

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بخواهی

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

زمانی که بخواهید وصیتنامه بنویسید
متوجه خواهید شد تنها کسی که
از داراییتان سهمی ندارد، خودتان خواهید بود!
پس تا میتوانید از زندگی لذت ببرید....

#لئو_تولستوی

کسی چه می‌داند؟
شاید همه‌ی آرزوهای ما همین طورند!
شایدم تمام آرزوهایمان جایی منتظرند...
منتظرند که ما آن‌ها را
از تَهِ دل بخواهیم تا برآورده شوند!

درد تو آنقدر عمیق است که پشت چشمت گیر کرده و اگر بخواهی گریه کنی اشکت در نمی‌آید.

- صادق هدایت

. .

وقتی کسی که دوستش داری، کسی که در زندگی‌ات نقشی داشته، می‌رود، می‌میرد و دیگر نیست، همه چیز دگرگون می‌شود !
چه بخواهی و چه نخواهی. آنچه به جا میماند، کتاب‌ها هستند و نامه‌ها و عکس‌ها ، یادها و اندوهی چاره‌ ناپذیر و گاهی هم در گوشه‌ای، خیابانی، کسی را اشتباهی به جای او می‌گیری و به دنبالش می‌دوی !


. .

گاهی راحت تر آن است با وجود اندوهی که در درونتان موج می زند لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به همه عالم علت غمگینی خود را توضیح دهید!. .

گاهے راحت‌تر آن است
ڪہ با وجود اندوهے کہ
در درونتان موج مےزند
لبخند بزنید
تا اینڪہ بخواهید
بہ همہ‌ے عالم
علت غمگین بودنتان را بگید...!‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌.. ..

Your limitations only exist in your mind. And you can choose to release them at any moment you want.

محدودیت های شما فقط در ذهنتان وجود دارد و می توانید هر لحظه که بخواهید آنها را آزاد کنید.

‌‌‌‌‌‌.࿐

چه بخواهیـم، چه نخواهیم
باید از کوچه های زندگی عبور کنیم؛ژ
گاهی تلخ، گاهی شیـرین
کوچه های زندگی را عبورها می سازنـد.

«دلم از کار جهان گرفته است.
آمده‌ام تا مرا بخواهی.
که دلم بر هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، اِلّا به تو.»

.عطار
قبول باشه ..️

- عجیب بهت دلبسته شده ام
ولی من فکر میکنم عاشقت شده ام
- با من زندگی می کنی؟
تا هر وقت بخواهی، اگر مرا نخواستی و بهم گفتی برو من چکار کنم؟
- برو،ولی مرا هم با خودت ببر
کجا؟
- توی بغلت

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

زمانی, بخواهید, وصیتنامه, بنویسید, متوجه, تنها, داراییتان, سهمی, ندارد, خودتان, میتوانید, زندگی, ببرید, میداند, شاید, همهی, آرزوهای, همین, طورند, شایدم, تمام, جایی, منتظرند, آنها, تَهِ, بخواهیم, برآورده, شوند, آنقدر, عمیق, چشمت, کرده, گریه, اشکت, نمیآید, صادق, هدایت, وقتی, دوستش, داری, زندگیات, نقشی, داشته, میرود, میمیرد, دیگر, نیست, دگرگون, میشود, نخواهی, آنچه, میماند, کتابها, هستند, نامهها, عکسها, یادها, اندوهی, چاره, ناپذیر, گاهی, گوشهای, خیابانی, اشتباهی, میگیری, دنبالش, میدوی, راحت, وجود, درونتان, لبخند, بزنید, اینکه, عالم, غمگینی, توضیح, دهید, گاهے, راحتتر, اندوهے, مےزند, اینڪہ, همہے, بودنتان, بگید, محدودیت, ذهنتان, لحظه, آزاد, کنید, نخواهیم, باید, کوچه, عبور, کنیم؛ژ, شیرین, عبورها, سازند, جهان, گرفته, آمدهام, هیچکس, قرار, نمیگیرد, اِلّا, عطار, قبول, باشه, عجیب, دلبسته, میکنم, عاشقت, نخواستی, گفتی, چکار, بغلت,