پست های مربوط به بگویید

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بگویید

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

Be who you are, and say what you feel. It's not being rude, it's being real.

همانی باشید که هستید و آنچه را که احساس می کنید بگویید. این بی ادبی نیست، واقعی بودن است.

‌‌‌‌‌‌.࿐

#جوک
راز خود را به یک زن لال بگویید ،

خواهید دید به اذن پروردگار تا اذان صبح شفا پیدا میکند.. .. ..

You have to learn to say “No” without feeling guilty. setting boundaries for yourself is healthy. You need to respect and take care of yourself.

شما باید یاد بگیرید که "نه" بگویید بدون اینکه احساس گناه کنید.
تعیین مرزهایی برای خودتان عملی سالم است.
شما باید به خودتان احترام بگذارید و از خود مراقبت کنید.

.࿐

با آن که مرا از دل خود راند، بگویید

مُلکی که در آن ظلم شود، دیر نپاید ...

#فاضل_نظری

‏به ساعت ها بگویید بخوابند!
‏بیهوده زیستن را؛ ‏نیازی به شمارش نیست‏

به سربازها بگویید
نامه‌ی معشوقه‌هایشان را اگر
بلندبلند بخوانند
جنگ تمام می‌شود...

‏بہ ساعت ها بگویید
بخوابند !
‏بیهوده زیستن را
‏نیازے به شمارش نیست ...!


‏به ساعت ها بگویید
بخوابند !
‏بیهوده زیستن را
‏نیازی به شمارش نیست

به مردی که دیر به خانه می‌‌آید
در آغوشم نمی‌‌گیرد
نوازشم نمی‌‌کند
شعری نمی‌‌گوید
شعری نمی‌‌خواند
مرا نمی‌بیند
مرا نمی‌‌خواهد
به مردی که دیگر مثلِ قبل دوستم ندارد بگویید
با وعده‌های سالیانِ پیش ما چه کرده است ..؟

#نیکی_فیروزکوهی

درمانِ درد هایم
را خوب بلد است
بگویید باز گردد،
بیمارِ او شده ام...
#سروش_کلهر