کپشن های مربوط به بهار

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی بهار

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

حالم مانند زنی‌ست عکاس
در آلمان غربی
خیره به دیوار باران خورده
برلین
که آخرین لبخند معشوقه‌اش را
پشت آخرین صف از بتون‌ها  ثبت کرد
و سربازها دوربینش را
شکستند ...

#بهاره_رجبی

بی‌ بهانه دوستت دارم
نه از روی اجبار و به ناچار
و نه از روی نیاز یا عادت.
تو را شبیه خواب دل انگیز اول صبح،
شبیه خنکای نسیم بهار دوست دارم.
بی آنکه بدانم چرا
بی آنکه بدانی چقدر ….️

. .

پس از اندوه‌هایمان
همچو بهار زنده خواهیم شد
.

. .


به قول فریدون مشیری :
غم زمانه به پایان نمی رسد
برخیز به شوق یک‌ نفس
تازه در هوای بهار ..

「♡」


به قول فریدون مشیری:
غم زمانه به پایان نمی‌ رسد
برخیز به شوقِ یک نفس
تازه در هوای بهار ..

「♡」

اونجا که سعدی میگه:

ملکا مها نگارا صنما بتا بهارا
متحیرم ندانم که تو خود چه نام داری.️


سر تا پا خزانیم اما دَم از شوقِ بهاران میزنیم ..

「♡」

و پس از اندوه‌هایمان همچون بهار زنده خواهیم شد،
انگار هرگز مزه‌ی تلخی را نچشیده ایم...

دل گمراه من چه خواهد کرد
با بهاری که می‌رسد از راه


#فروغ_فرخزاد

سنَحیا بعد کُرباتنا ربیعا،
کاننا لم نذق بالأمس مُراً

پس از اندوه‌های ‌مان
همچون بهار زنده خواهیم شد،
انگار که هرگز مزه‌ی تلخی
را نچشیدیم...


.️ ویرا