پست های مربوط به روزه

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی روزه

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

خوب من ، هنر در فاصله هاست ...
زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم .
تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم ، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی .
کسی که تو از من می خواهی بسازی
یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت .
من باید بهترین خودم باشم برای تو
و تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ....
خوب ِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .
زندگی ست دیگر...
همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست ،
همه سازهایش کوک نیست ،
باید یاد گرفت با هر سازش رقصید ،
حتی با ناکوک ترین ناکوکش،
اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن،
حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد،
به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند ....


Surround yourself with positive people who will support you during your bad days, not just your good days.

اطراف خودتو با افراد مثبتی احاطه کن که در روزهای بد ازت حمایت کنن،
نه فقط تو روزهای خوب.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اعلام آمار رسمی کرونا
۲۰اردیبهشت۱۴۰۱
روزهای آخر کرونا......
.
.
.
.
.
روح عزیزانی که
بخاطر کرونا ازبین ‌ما رفتن، شاد.....

being loved on your worst days in the best love of all.

دوست داشته شدن در بدترین روزهات در بهترین عشق...

. .

خاطره هایت
مصمم تر، از قول هایت بودند
برای ماندن کنار من …
قول هایت خیلی زود خسته شدند
و چمدانشان را بستند
اما خاطره هایت مدتهاست
روزها و شب ها همدم تنهایی ام شدند
قول ها بی وفا بودند
اما خاطره ها
وفادار
وفادار
وفادار


. .

هیچ روزی تکرار نمی‌شود.
هیچ شبی دقیقاً مثل شب پیش نیست.
هیچ بوسه‌ای مثل بوسه‌ی قبل نیست.
و نگاهِ قبلی مثل نگاه بعدی نیست.
روزها، همه زودگذرند
چرا ترس؟
این همه اندوهِ بی‌دلیل برای چیست؟
هیچ چیزی همیشگی نیست.
فردا که بیاید، امروز فراموش شده است.

#ویسواوا‌_شیمبورسکا

Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Be thankful for the hard times, they can only make you stronger

تمام مبارزه هایی که در زندگی کردی،
اون آدمی که امروز هستی رو شکل داده.
برای روزهای سختت شکرگزار باش؛ اونا فقط میتونن تو رو قوی تر کنن

‌‌‌‌‌‌.࿐

‌ ‌ ‌‌‌‌
این روزها خیلی‌ها زندگی نمی‌کنن ،
فقط ادامه میدن .


. .

خدایم ای بلند مرتبه‌ی مهربان:
ناتوانم، تنها به نگاهت، به وجودت، به حضورت در زندگانیم محتاجم.
خدایم قلبم را برای رسیدن به خودت به
نهایت پاکی ها منور بگردان.
ومرا در روز موعود در ردیف پاکان
قرار ده.
سپاس از اینکه به روزهای تاریکم
روشنی و رنگ رنگی به سلیقه
خودت پاشیدی
خدایم برای بودنت در زندگانیم
سپاسگذارم زیاد خیلی زیاد.

قبول باشه ..️

Never regret a day in your life: good days give happiness, bad days give experience, worst days give lessons, and best days give memories.

هرگز از یک روز زندگی خودت پشیمون نشو: روزهای خوب شادی می بخشن، روزهای بد تجربه، بدترین روزها درس میدن و بهترین روزها خاطره میشن.

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

فاصله, هاست, زیاد, نزدیک, سوزیم, زنیم, نباید, آنکسی, باشی, میخواهم, باشم, میخواهی, بسازی, کمبودهایت, هستند, آرزوهایت, بهترین, خودم, برای, خودت, بشوی, هنرٍِِ, پیوند, تفاوت, معجزه, نادیده, گرفتن, زندگی, دیگر, همیشه, رنگهایش, نیست, سازهایش, سازش, رقصید, ناکوک, ناکوکش, اصلا, فراموش, حواست, باشد, روزهایی, برنمی, گردد, فرصت, آیند, روند, همیشگی, نیستند, اطراف, خودتو, افراد, مثبتی, احاطه, حمایت, اعلام, آمار, رسمی, کرونا, عزیزانی, بخاطر, ازبین, دوست, داشته, بدترین, روزهات, خاطره, مصمم, بودند, ماندن, کنار, خیلی, خسته, شدند, چمدانشان, بستند, مدتهاست, همدم, تنهایی, وفادار, روزی, تکرار, نمیشود, دقیقاً, بوسهای, بوسهی, نگاهِ, قبلی, بعدی, زودگذرند, اندوهِ, بیدلیل, چیست, چیزی, فردا, بیاید, امروز, تمام, مبارزه, کردی, آدمی, هستی, داده, سختت, شکرگزار, باش؛, اونا, میتونن, خیلیها, نمیکنن, ادامه, میدن, خدایم, بلند, مرتبهی, مهربان, ناتوانم, نگاهت, وجودت, حضورت, زندگانیم, محتاجم, قلبم, رسیدن, نهایت, پاکی, منور, بگردان, ومرا, موعود, ردیف, پاکان, قرار, سپاس, اینکه, تاریکم, روشنی, رنگی, سلیقه, پاشیدی, بودنت, سپاسگذارم, قبول, باشه, هرگز, پشیمون, شادی, بخشن, تجربه, میشن,