کپشن های مربوط به نداریم

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی نداریم

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

.️ همون طور که میدونید نت تا چند ساعت دیگه ملی میشه و هیچ دسترسی به نت بین المللی نداریم اینجا ( لینک ) روش دور زدن نت ملی رو میزاریم

"کأنه کُتب علینا العیش هکذا
مُعلقین فی مُنتصفِ الأشیاء کلها
لا نحب ما یحدث، ولا یحدث ما نحب..."

گویی مقدر شده بود که اینگونه زندگی کنیم
در میانِ همه چیز بلاتکلیف بمانیم
آنچه پیش می‌آید را دوست نداریم
و هر آنچه را دوست داریم پیش نمی‌آید...

#احمد_خالق_توفیق


آدم به یکی نیاز داره که
غمِ پشت خندشو ببینه

و ما چقدر این آدمو نداریم...


‌‌‌‌ ‌‌   

. 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓵𝓾𝔁𝓾𝓻𝔂 𝓱𝓸𝓽𝓮𝓵, 𝔀𝓮 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓶𝓸𝓷𝓮𝔂 𝓽𝓸 𝓻𝓮𝓷𝓽 𝓸𝓷𝓮 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽

زندگے مثله یه هتل مجلل میمونه،
ڪه ما پوله اجاره یه شبشم نداریم ...

.࿐

𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖑𝖑 𝖈𝖔𝖓𝖓𝖊𝖈𝖙𝖊𝖉,
𝖆𝖑𝖙𝖍𝖔𝖚𝖌𝖍 𝖜𝖊 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖐 𝖜𝖊 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖓𝖔𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖉𝖔 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖊𝖆𝖈𝖍 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗 ...

همه ی ما به هم متصلیم،
هرچند فکر میکنیم هیچ ربطی بهم نداریم ...

.࿐

پُریم،
از سوال‌هایی که یک نفر
جوابی برایشان داشت و بی جوابمان گذاشت،
از رفتن‌هایی که هر چه کردیم
به هر دری زدیم
نشد که فراموشش کنیم،
از آن‌هایی که آمدند،
ماندند،
و سالها طول کشید تا بفهمند
آدمِ قصه‌شان نبودیم؛
پریم
از شب‌هایی که برای صبح شدنشان جان کندیم،
از کوچه و خیابان‌هایی که طاقتِ
دیدنشان را سالهاست نداریم،
ما پر از ترسیم.

#محمد_ارجمند

اینکه بعدا ازمون به خوبی یا بدی یاد کنن
خیلی سادس!
با حرفامون قلب آدمای دیگه رو به درد بیاریم
نباید توقع آرامش داشته باشیم
چون تو وجودمون نداریمش
و دقیقا از همونجا باید شروع کنیم
از خودمون...
وجود خودمون..... .

‏بیماریِ عجیبی در جهان هست و آن خواستنِ چیزهایی است که نداریم و این چرخه هیچگاه پایان ندارد !!!

باورکنید ماهم سلیقه داریم فقط پول نداریم .

‏بعضی وقتا حق با بقیه‌ست فقط به خاطر اینکه ما دیگه حوصله بحث نداریم((:

‌‌‌‌‌‌.࿐

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

همون, میدونید, ساعت, دیگه, میشه, دسترسی, المللی, نداریم, اینجا, لینک, میزاریم, کأنه, کُتب, علینا, العیش, هکذا, مُعلقین, مُنتصفِ, الأشیاء, کلها, یحدث, گویی, مقدر, اینگونه, زندگی, کنیم, میانِ, بلاتکلیف, بمانیم, آنچه, میآید, دوست, نمیآید, نیاز, داره, خندشو, ببینه, چقدر, آدمو, زندگے, مثله, مجلل, میمونه, پوله, اجاره, شبشم, متصلیم, هرچند, میکنیم, ربطی, پُریم, سوالهایی, جوابی, برایشان, داشت, جوابمان, گذاشت, رفتنهایی, کردیم, زدیم, فراموشش, آنهایی, آمدند, ماندند, سالها, کشید, بفهمند, آدمِ, قصهشان, نبودیم؛, پریم, شبهایی, شدنشان, کندیم, کوچه, طاقتِ, دیدنشان, سالهاست, ترسیم, اینکه, بعدا, ازمون, خوبی, خیلی, سادس, حرفامون, آدمای, بیاریم, نباید, توقع, آرامش, داشته, باشیم, وجودمون, نداریمش, دقیقا, همونجا, شروع, خودمون, بیماریِ, عجیبی, جهان, خواستنِ, چیزهایی, چرخه, هیچگاه, پایان, ندارد, باورکنید, ماهم, سلیقه, بعضی, وقتا, بقیهست, خاطر, حوصله,