پست های مربوط به میدهد

پست ها و اس ام اس های مربوط به کلمه ی میدهد

عزیزان علاقه مند جهت ارسال جملات خود میتوانند با تلفن همراه به سایت ما وارد شوند تا پس از ثبت نام و ایجاد پروفایل قابلیت ارسال جمله برایشان فعال گردد،
شما میتوانید دوستان جدید در «کپی پیست کن» بیابید :)

هیچ منظره‌ای زیباتر از این نیست که در اوج تنهایی و بی پناهی، کسی باشد تا از نگاه، صدا و واژه‌هایت حالت را بفمد.
چشم و چراغ خاموش دلت را بفمد.
کسی که فراتر از زمان و مکان، نجاتت میدهد از عمق سیاه چاله‌های شب
نجاتت میدهد از شکستن...


- حامد وفائی


بهار جان بگو در کدامـ کوچه عاشق شُده‌ ای که هوایت بویِ یار میدهد..

「♡」

دور... خیلی دور!
تمرکز تو بر رنجی که می‌برم
انتظارِ بی‌جایی‌ست
که هر انسانی جهانی دارد
و هر انسانی به گونه‌ای خاص،
خود را با جهانِ خود تطبیق میدهد...

آنچه که اکنون برایت می‌نویسم،
داستان ناهمگونیِ من، با جهانِ من است!
بر انسان
هیچ
اعتمادی
نیست...

#حسین_پناهی

تقدیم به توکه کنارم نیستی

ولی حس بودنت
به من شوق زندگی میدهد...

. ..

شعر کفآف نمیدهد•••.
| تُ | رآ بآیَد•••.
دَر | جآن | نوشت •••...️...
. ..

"فوق العاده زیباست"

.دنیا ،به شایستگی هایت پاسخ میدهد نه به آرزوهایت، پس شایسته ی آرزوهایت باش.
.چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود !و چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود!
.هر فردی بهترین هم که باشد ، اگر زمانی که باید باشد, نباشد همان بهتر که نباشد...
.هرگز منتظر فردای خیالی نباش، سهمت را از شادیهای زندگی، همین امروز بگیر...
.زندگی پانتومیم است، حرف دلت را به زبان آوری باخته ای..
سکوت دوستی است که هرگز خیانت نمیکند...
.به هر کس نیکی کنی او را ساخته ای، و به هر کس بدی کنی به او باخته ای، پس بیا بسازیم و نبازیم

آگاه باشید
خنده و شادمانی
بهترین نیایش جهان هستی است
و نزدیکترین راه بسوی خداوند...

انسان شاد
دیگران را آزار نمیدهد
بلکه آنها را نیز در شادی خود
سهیم میکند

روز و روزگارتون شاد

خدایے وجود دارد بالاتر از تمام بهم ریختگے هاے ذهنمان بزرگتر از تمام بدے ها و دلشکستن هاے مردم خدایے هست که میبیند و می‌شنود و به وقتش پاسخ میدهد تو خوب بمان و صبر کن خدایے هست!
نجمه.ن

#ارسالی

#mim .

خداوند کرم ابریشم را به پروانه
دانه ی شن را به مروارید
تکه زغالی را به الماس تغییر میدهد
اگر زمان به سختی گذشت
و تحت فشار بودی ؛
او بر روی تو نیز کار میکند ...

#ریک_وارن


و خداوند پس از سختی‌ ها
آسانی قرار میدهد ..

اس ام اس های جدید،عاشقانه، خنده دار و . . . ارسالی کاربران

منظرهای, زیباتر, نیست, تنهایی, پناهی, باشد, نگاه, واژههایت, حالت, بفمد, چراغ, خاموش, فراتر, زمان, مکان, نجاتت, میدهد, سیاه, چالههای, شکستن, حامد, وفائی, بهار, کدام, کوچه, عاشق, شُده, هوایت, بویِ, خیلی, تمرکز, رنجی, میبرم, انتظارِ, بیجاییست, انسانی, جهانی, دارد, گونهای, جهانِ, تطبیق, آنچه, اکنون, برایت, مینویسم, داستان, ناهمگونیِ, اعتمادی, حسینپناهی, تقدیم, توکه, کنارم, نیستی, بودنت, زندگی, کفآف, نمیدهد, بآیَد, نوشت, العاده, زیباست, دنیا, شایستگی, پاسخ, آرزوهایت, شایسته, بسیار, انسانها, دیدم, تنشان, لباس, نبود, لباسها, درونش, فردی, بهترین, زمانی, باید, نباشد, همان, هرگز, منتظر, فردای, خیالی, سهمت, شادیهای, همین, امروز, بگیر, پانتومیم, زبان, آوری, باخته, سکوت, دوستی, خیانت, نمیکند, نیکی, ساخته, بسازیم, نبازیم, آگاه, باشید, خنده, شادمانی, نیایش, هستی, نزدیکترین, بسوی, خداوند, دیگران, آزار, بلکه, آنها, سهیم, روزگارتون, خدایے, وجود, بالاتر, تمام, ریختگے, ذهنمان, بزرگتر, دلشکستن, مردم, میبیند, میشنود, وقتش, بمان, نجمه, ارسالی, ابریشم, پروانه, دانه, مروارید, زغالی, الماس, تغییر, سختی, گذشت, فشار, بودی, ریکوارن, آسانی, قرار,